Obsesyon Hastalığı Nedir

Yayınlanma Tarihi: 21 Haziran 2016 Ekleyen: Elenur GÜNEŞ


Takıntıların ve endişelerin günlük yaşamı etkileyecek hale gelmesi durumuna obsesyon hastalığı (Obsesif Kompulsüf Bozukluğu) denmektedir.

OKB bir ruhsal hastalıktır.

Obsesyon takıntılı düşünceler, dürtüler ve zihinsel eylemlerden oluşan bir hastalıktır.

Bu rahatsızlığı yaşayan kişiler bu fikir ve dürtülerin zihinlerine girmesine engel olamazlar.

Kişinin istemeden zihnine girerler ve mantığın dışında değerlendirilirler.

Bu nedenle sıkıntı ve huzursuzlukla beraber anksiyeteye sebep olurlar.

Eski dönemlerde seyrek olarak bir hastalık olarak görülmesine rağmen yapılan araştırmalara göre günümüzde her 100 kişiden 3’ünde görüldüğü saptanmıştır.

OKB hastalığı genellikle ergenlik yıllarında ve 20’li, 30’lu yaşlarda yaşanmasına karşın günümüzde okul öncesi çağındaki çocuklarda dahi görülmektedir.

Obsesif kişilik bozukluğu, erkeklerde daha erken yaşlarda görülmesine rağmen kadınlarda daha sık yaşanmaktadır.

Obsesyon türleri topluma ve kültüre göre farklılık gösterir.

Dünyada genel olarak görülen birtakım obsesyon çeşitleri vardır.

Bunlardan ilki bulaşma obsesyonu ve temizlik takıntısıdır.

Hastalığı yaşayan kişi bedeninin, evinin, giyiminin kirli, mikroplu ve tozlu olduğunu hissetmesiyle takıntılar yaşar ve sıkıntısını gidermek için aşırı temizlik hastası
olur.

Diğer bir OKB takıntısında ise kişi ocak, kapı, ütü gibi nesnelerin açık kalmış olabileceğinden endişelenir ve emin olmak için tekrar tekrar kontrol etme ihtiyacı duyar.

Bir de obsesyonun biraz daha şiddetli yaşandığı haller vardır.

Bu tip hastalar başkalarına zarar vereceğini, elinde olmadan saldırgan tutumlar sergileyeceğini düşünür.

Örneğin; lohusalık döneminde obsesyonlu annelerin takıntıları da olur.

"Bebeğinin altını temizlerken kontrolümü kaybedip bebeğimi boğar, öldürür müyüm" gibi düşüncelerden kendilerini alamaz bazı kadınlar.

Ve bu tedirginlik yüzünden bebeğe yaklaşırken korkarlar.

OKB türleri arasında cinsel içerikli obsesyonlar da vardır.

Bazı OKB‘li hastalar yaşlarına, kendilerine ve yaşadıkları topluma yakışmayacak cinsel içerikli obsesyonlarda bulunurlar.

Özellikle dini inançlarını yoğun yaşayan toplumlarda dini okb rahatsızlıkları görülme olasılığı yüksektir.

Obsesyon hastalığında simetri ve düzen takıntıları da sıklıkla görülen belirtilerdendir.

Hastanın tüm yaşamı içerisinde simetri ihtiyacı ve düzen takıntısı hakim olur.

Her şeyi biriktirme ve saklama davranışları da OKB hastalığında yaşanan belirtilerden biridir.

Kişi ilerde lazım olur diye düşünerek gerekli gereksiz her türlü eşyayı biriktirebilir.

Her takıntılı düşünce veya titizlik obsesyon belirtisi değildir elbette.

Yukarıda belirttiğimiz belirtilerin yoğunluğu ve yaşamı zorlaştırıcı davranışlarla netlik kazanabilir.

Takıntı hastalığının nedenleri nelerdir bakalım;

  • Genetik nedenler
  • Beyin işlevlerinde bozulma yaşanması ve serotonin dengesinin değişmesi
  • Çocukluk döneminde yaşanan travmalar
  • Kişilik özellikleri (aşırı mükemmeliyetçi, kuralcı, titiz kişiliğe sahip olanlar)

Obsesyon tedavisi için;

  • OKB tedavisinde ilaç tedavisi oldukça yararlı olmaktadır.
  • En az iki sene ilaç tedavisi devam eder.
  • İlaç tedavisinin yanında bilişsel davranışçı tedavi de uygulanmakta ve daha başarılı sonuç vermektedir.
  • Bilişsel davranışçı tedavi ile hedeflenen, rahatsızlık veren düşüncelerin neden olduğu kaygıyı yok etmek ve alışma halinin oluşmasını sağlamaktadır.

17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...