Özsermaye Nasıl Hesaplanır

Yayınlanma Tarihi: 19 Ocak 2016 Ekleyen: Elenur GÜNEŞÖz sermayenin anlamını şöyle açıklayabiliriz;

İşletme sahiplerinin şirket varlıkları üzerindeki haklarına öz sermaye denir.

İşletmenin borçlu olması durumunda, borçlarını ödedikten sonra geriye kalan varlıklarına öz sermaye denir.

Eğer işletme iflas halinde ise bankalara ve devlete olan borçları ödenir ve şirketin geriye kalan para ve diğer varlıkları öz sermaye olarak nitelendirilir.

Bu sermaye içine şirket kurulurken ortaya konan para, mallar, şirket hakları, hisse senedi gibi değerler dahildir.

Böylelikle öz sermaye toplam varlıklara eşit durumdadır.

Öz sermaye 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 192. maddesinde aktif toplam ile borçlar arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır.

Mesela ‘X’  işletmesi 2014 yılı bilançosundaki aktif toplam miktarı 200.000 TL diyelim, borçları ise 60.000 TL olsun, bu durumda öz sermaye tutarı 140.000 TL olur.

Öz sermayenin hesaplanmasını açıklarken şöyle diyebiliriz.

Hesap dönemi başında açılış bilançosu üzerinden hesaplanarak bulunan öz sermaye, dönem sonunda kapanış bilançosu üzerinden hesap edilen öz sermayeden indirilir ve çıkan sonuç ticari kar veya zarar olarak belirlenir.

Öz sermaye bilançonun pasif yerinde yer alır.

Bu nedenle aktif ve pasif toplamları denk olur.

Öz sermaye hesaplanmasına örnek verecek olursak;

 • Duran Varlıklar + Dönen Varlıklar     = 2.000,00.-
 • Kısa Vad.Yab.Kay. + Uzun V.Y.Kay   = 1.000,00.-
 • Öz Kaynaklar (1-2)                            = 1.000,00

Öz Kaynak Açılımı ise şöyledir. ( a+b-c)

 • Sermaye           = 1.000,00.-
 • G.Y.Karları        = 500,00.-
 • G.Y.Zararı         = 500,00.-

Ayrıca bir not belirtelim.

Öz varlıktan kanunda kabul edilmeyen giderleri de düşebilirsiniz.

Öz kaynaklar hesabı olarak belirtilen hesap kodları 5 rakamı ile başlar.

Öz kaynaklara ayrılmış hesap grupları aşağıda verilmiştir:

 • 50-Ödenmiş Sermaye
 • 52-Sermaye yedekleri
 • 54-Kar yedekleri
 • 57-Geçmiş Yıl Karları
 • 58-Geçmiş Yıl Zararları
 • 59-Dönem Net Karı (Zararı)


17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...