Patent Nasıl Alınır

Yayınlanma Tarihi: 20 Mart 2015 Ekleyen: Esin Büşra Bekçe • Buluşu yapılan neredeyse her şey, patent koruması kapsamına dahildir.
 • Buluşu yapılan bir ürün ya da sistemin bütün hakları patent sahibine ait olur ve ondan izinsiz kullanılamaz.
 • Patent; ürün veya buluş sahibine, icat ettiği ürünün satışı, pazarlanması, çoğaltılması, bir benzerinin üretilmesi gibi alanlarda ayrıcalıklar getiren resmi bir belge ve unvandır.
 • Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar ve bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri patent verilerek korunamaz. 
 • Buluş olduğu iddia edilen şey gerçekten buluş mudur diye uzman bir patent vekili, tekniğin bilinen durumu konusunda bir ön araştırma yapar.
 • Ön araştırma sonucunda buluş olduğuna karar verilirse, buluş sahibinden buluşu ayrıntılı bir şekilde anlatan taslak, bilgi, belge ve resimler alır.
 • Patent vekili buluşçudan aldığı bilgi ve varsa resimlerle buluşu anlatan patent tarif namesini usulüne uygun bir şekilde yazar.
 • Buluşçuya bu patent tarif namesini incelenmek üzere gönderir.
 • Buluşçu bu tarif name üzerinde önerilerini bildirir veya gerekli gördüğü düzeltme / ekleme / çıkarma / değiştirme işlemlerini yapar ve patent vekiline yollar ve daha sonrasında Türk Patent Enstitüsü'ne başvuru için gerekli malzemeler hazırlanır ve patent vekili nihai patent tarif namesini buluşçu ile istişare ederek tamamlamış olur.

TPE nezdinde yapacağınız patent başvurusunda aşağıdaki unsurlar bulunmalıdır;

 • Başvuru formu ( TPE-P-101 )
 • Başvuru ücreti dekontu
 • Tarif name
 • İstemler
 • Özet
 • Resimler ( zorunlu değil )

Türk Patent Enstitüsü Web Sitesi'ne giriş yaparak, patent alımı ve patent hakkında aklınızda yer alan sorulara ayrıntılı cevap bulabilirsiniz. 

17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...