Periyodik Cetvel Nasıl Kullanılır

Yayınlanma Tarihi: 7 Şubat 2015 Ekleyen: Esin Büşra BekçePeriyotlar;

107 element toplamda 7 yatay periyotta sıralanır.

Periyotların uzunlukları farklı olmakla birlikte; ilk periyot hidrojen periyotudur.

Lantan'dan ( atom numarası 57 ) Lütesyum'a ( 71 )kadar uzanan lantanitler dizisi ile Aktinyum'dan (89) Lavrensiyum'a (103) Aktinitler Dizisi bu periyotların altında ayrıca sıralanır.

Periyotların uzunlukları farklıdır.

İlk periyot hidrojen periyodudur.

Ve burada hidrojen (1) ile helyum (21) yer alır.

Bunun ardından her birinde 8 element bulunan iki kısa periyot uzanır.

Birinci kısa periyotta lityumdan (3) neona (10) kadar olan elementler, ikinci kısa periyotta ise sodyumdan (11) argona (18) kadar olan elementler yer alır.

Bunları, her birinde 18 elementin bulunduğu iki uzun periyot izler.

Birinci uzun periyotta potasyumdan (19) kriptona (36), ikinci uzun periyotta rubidyumdan (37) ksenona (54) kadar olan elementler bulunur.

Gruplar;

Potasyumdan (19) manganeze (25) kadar olan elementler sırasıyla Ia, IIa, IIIa, IVa, Va, VIa, VIIa alt gruplarında

Bakırdan (29) broma (35) kadar olan elementler de Ib, IIb, IIIb, IVb, Vb, VIb, VIIb, alt gruplarında toplanırlar.

Bir periyotta soldan sağa doğru gidildikçe;

 • Atomun numarası artar.
 • Kütle numarası ve atom kütlesi artar. 
 • Değerlik elektron sayısı artar.
 • Ametal özelliği artar. 
 • Elektron çekme yeteneği artar.
 • Elektron ilgisi artar.
 • İyonlaşma enerjisi artar.
 • Metallerin erime, kaynama noktaları ve sertlikleri artar.
 • Oksitlerinin asitlik özelliği artar.
 • Oksitlerin bazik özelliği azalır.
 • Metalik özelliği azalır.
 • Isı ve elektrik akımı iletkenliği azalır.
 • Elektron verme yeteneği azalır.
 • Atom yarıçapı, çapı ve hacmi küçülür.
 • Temel enerji seviyelerinin enerji katmanı sayısı değişmez.

Periyodik cetvelde yukarıdan aşağı inildikçe;

 • Atom numarası artar.
 • Kütle numarası ve atom kütlesi artar.
 • Metalik özelliği artar.
 • Elektropozitifliği artar.
 • Temel enerji seviyesi sayısı artar.   
 • Atom yarıçapı, çapı ve hacmi büyür.
 • Ametallerin erime ve kaynama noktaları artar.
 • Oksitlerinin bazik özelliği artar.
 • Oksitlerinin asitlik özelliği azalır.
 • Elektronegatifliği azalır.
 • Elektron ilgisi azalır.
 • İyonlaşma enerjileri azalır.
 • Metallerin erime ve kaynama noktaları düşer.
 • Değerlik elektron sayıları aynıdır.

Periyodik cetvele bakarak bir elementin bir çok özelliği hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür.

Elementlerin simgeleri isimlerinin latincesinin kısaltılması olarak belirlenmiştir.

Her periyodik cetvelde metal, ametal ve yarı metal elementler farklı renklerde belirtilip; bunlar size cetvelin alt veya üst tarafında belirtilecektir.

17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...