Peygamberlere Olan İhtiyaç

Yayınlanma Tarihi: 4 Kasım 2015 Ekleyen: Sinem M.Kendisinin ve çevresindeki varlıkların öyle rastgele kendiliklerinden var olmadıklarını anlar.

Böylece kendisine ilahi bir düşünce doğar ve büyük bir kudret sahibi yaratıcının var olduğu inancına ulaşır.

Peygambere iman, imanın altı esasından biridir.

Allah her Müslümana hiçbir ayırım yapmadan bütün peygamberlere inanmayı farz kılmıştır.

İnsan yaratılmış olan varlıkların en üstünde bir potansiyele sahiptir. 

Fakat bu potansiyeliyle birlikte mahiyetindeki kin, nefret, haset ve isyan ederek başkaldırmaları gibi özellikleriyle dibe vurmaya müsait varlıklardır.

İnsanın bu yönlerini en iyi bilen Yüce Allah hikmetinin ve merhametinin bir sonucu olarak insanlara peygamberler göndermiştir.

Allah’ı, yüce yaratıcıyı hiç kimse şanına uygun bir şekilde bilemez.

İnsanlar akıllarıyla varlıkta cereyan eden hadiselere bakıp Allah’ı bulabilseler dahi, yaradılışlarındaki gaye ve hikmeti, nereden gelip nereye gittiklerini ve yaratana nasıl ibadet edeceklerini peygambersiz bilemezler.

İşte yüce Allah bu ihtiyacımızı karşılamak için Peygamberler göndermiştir.

Biz müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdik ki, artık peygamberlerden sonra insanların, Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın.’( Nisa 4/165 )

Hiçbir ümmet yoktur ki, onlar içinden bir uyarıcı ( peygamber ) gelip geçmiş olmasın.’ ( Fatır; 24 )

Peygamberlerin varlığından haberi bulunmayan veya Peygamberlerin yoluna inanmayıp gerçekleri bozarak değiştiren nice milletler sapıtmışlar, insanlığa yakışmayan hallere düşmüşlerdir.

Aralarında her türlü acımasızca vahşet hareketleri türemiş, insanlara, ağaçlara ve taşlara tapınıp durmuşlardır.

İşte insanları bu gibi çirkin hallerden kurtarmak, onlara din ile dünya görevlerini öğretmek ve böylece hem dünya hem de ahiret mutluluğuna ermelerini sağlamak için Allah’ın elçileri olan Peygamberlere ihtiyaç vardır.

İnsanların belli işlerde sorumlu ve yükümlü tutulabilmesi ve bundan ötürü onlara sevap ve ceza verilebilmesi için de peygamberlere ihtiyaç vardır.

Onun için Allah kendi ihsan ve ikramı ile insanlara Peygamberler göndermiştir.

Artık hiç kimse ben bilmiyordum; onun için sana ibadet edemedim diye özür beyan edemeyecek.

Çünkü; Yüce Allah insanlara görev bildiren Peygamberleri göndermiştir. 

Peygamberlerin en büyüğü ve sonuncusu bizim Peygamberimiz Hazret-i Muhammed ( sallallahu aleyhi vesellem ) yeryüzündeki bütün milletlere gönderilmiş bir Peygamberdir.

Onun getirdiği İslam dini bütün insanlara aittir.

Beşeriyet öteden beri Peygambere muhtaç olmuştur.

Mübarek Peygamberimizin getirdiği kitap yani Kuran-ı Kerim tümü ile hiçbir değişiklik olmaksızın kıyamete kadar Allah tarafından korunmuş olacaktır.

17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...