Röportaj Nasıl Yapılır

Röportaj; bir yeri, bir kişiyi, bir eşyayı veya bir kuruluşu tanıtmak amacıyla yayın organlarında yapılan konuşmalara denir. Bu makalemizde ise röportajın aşamalarından, püf noktalarından ve söyleşi ile farkından bahsedeceğiz.


Genellikle söyleşi ile karıştırılır ama aslında çok belirgin farkları vardır.

Bunlar:

 • Röportajda gazetecinin kendi duygu ve düşüncelerine yer verilirken söyleşide gazetecinin hiçbir söz söyleme hakkı yoktur.
 • Röportajda gazeteci aktiftir ama söyleşide gazeteci pasif olmak zorundadır.

Röportajın Aşamaları

Röportaja hazırlanma:

 • Röportaj yapılacak kişiye teklif sunulmalıdır.
 • Röportajın yapılacağı yer, zaman ve mekan belirlenmelidir.
 • Röportaj yapılacak kişiye bilgi verilmeli ve onay alınmalıdır.
 • Röportajın yazılı mı sesli mi yoksa görsel mi yapılacağı konuşulmalıdır.
 • Röportaj yapılacak kişi bir yazar ise yazar hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.
 • Daha önce verdiği demeçler ve yazdığı kitaplar gözden geçirilmelidir.
 • Gerekli olduğu yerde not alınmalıdır.

Röportaj yapıldığı an:

 • Röportaj, yapılacak kişi ile konuşulduğu yer ve zamanda yapılır.
 • Röportaj yapan kişinin görüntü ve ses kaydı alması kendi yararına bir hareket olacaktır.
 • Daha sonra oluşabilecek tartışmalar, röportaj yapılan kişinin sözlerini çarpıtması yada röportaj yapan kişinin söylediklerini inkar etmesi gibi durumlarda görüntü ve ses kaydı önemli yer taşır.
 • Röportajda daha önce hazırlanmış taslaklar kullanılır.
 • Aynı zamanda röportaj yapan kişi aktif olup verilen cevaplardan yeni sorular üretmelidir.
 • Röportaj yapılan kişiye soruların tek tek sorulması önemlidir.
 • Kişi soruları unutabilir ya da yanlış anlayabilir.
 • Röportaj esnasında gazeteci karşısındaki kişiye saygılı olmalıdır.
 • Röportajda alınan yanıtlar okurun yanlış anlamayacağı şekilde yansıtılmalıdır.

Röportaj sonrasında yapılması gerekenler:

 • Röportaj sonrasında kaydedilen ses ve görüntü metne çevrilir.
 • Gereksiz sözcükler ve tekrarlamalar düzeltilir.
 • Bu esnada gerekli görülürse röportaj yapılan kişiden onay alınır.
 • Gazeteci kendi düşüncelerini de katarak yayına hazırlar.
 • Röportaj sadece soru cevaptan ibaret olmayabilir.
 • Hatta sorulara yer verilmeden sadece verilen cevaplarla bir metin uyarlanabilir.


Bir yorum bırakın


·