Sekine Duası Nasıl Okunur

Sekine duası kişinin üzgün ve bir derdinin olduğu zamanlarında okuması faydalı bir duadır. Böyle zamanlar bu dua okunur ise kişi sakinleşir ve rahatlar.


Cebrail’in vahyiyle Peygamberimize inen bu dua oldukça etkili ve kuvvetli bir duadır.

Duayı okumadan önce şunlar yapılmalıdır;

 • İlk önce ne için duayı okuduğuna dair bir niyet edilir.
 • Ardından 7 kez tövbe edilir.
 • Sonra ise 7 kez salavat getirilir.
 • 10 kez de Allah-u Ekber denilmelidir.
 • Son olarak Altı Esma her ayetle birlikte 19 kez okunmalıdır.

Son kaidenin anlamı şudur; besmele çekilmeli ve Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddusun denmeli ve 1 ayet okunmalıdır.

Ardından tekrar besmele çekilir ve yukarıdaki 6 Esma tekrar söylenir ve 2. ayet okunur.

Bu 19 ayet bitene kadar böyle tekrar edilir.

Fakat Sekine Duasındaki esas hedef; okunması tavsiye edilen ayetlerin, duanın tefekkür ederek okunması ve o ayetlerin, duanın terbiyesine girilmesidir.

İnsanı, sıkıntılardan kurtaracak olan şey bu tefekkür sonucunda ulaşacağı haldir.

Bu gözle Sekine duasına bakacak olursak; Sekine’de geçen ayetlerin terbiyesine giren insanın sıkıntılarından nasıl kurtulacağı aşikar bir şekilde görülür:

 • 1.Ayet: Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra ”
 • 2.Ayet: Anetil vucuhü lil hayyil kayyum
 • 3.Ayet: Ve innallahe biküm lera ufün rahimu
 • 4.Ayet: İnnallahe kane tevvaben rahime
 • 5.Ayet: innallahe kane gafuran rahime
 • 6.Ayet: fe innallahe kane afüvven kadira
 • 7.Ayet: innallahe kane semian besira
 • 8.Ayet: innallahe kane alimen hakime
 • 9.Ayet: innallahe kane aleyküm rakibe
 • 10.Ayet: İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna
 • 11.Ayet: ve yen surakellahu nesran azize
 • 12.Ayet: İnne hızballahi humül gâlibûn
 • 13.Ayet: innallahe huvel kaviyyül aziz
 • 14.Ayet: innallahe huvel ganiyyül hamid
 • 15.Ayet: Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ HU
 • 16.ayet: Hasbünallâhu veni’mel vekîl
 • 17.ayet: la yeh zünühümül fezeul ekber
 • 18.ayet: iyyake na’budü ve iyyake nestain
 • 19.Ayet: velhamdü lillahi rabbil alemin

Ayetlerin mealleri:

 • Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir.
 • Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir.
 • Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.
 • Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir.
 • Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
 • Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır.
 • Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür.
 • Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir.
 • Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür.
 • Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık.
 • Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin.
 • Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin ta kendisidir.
 • Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır.
 • Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır.
 • Allah bana yeter. O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur.
 • Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.
 • En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez.
 • Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz.
 • Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.Bir yorum bırakın


·