Şirket Cirosu Nasıl Hesaplanır

Yayınlanma Tarihi: 12 Haziran 2015 Ekleyen: Serpil Yalçın • Aylık ciro; bir işyerinin aylık net olmayan kar oranıdır.
 • Çünkü masraflar düşülmemiştir.
 • Aylık ciro hesaplaması kabaca, o ay içinde satılan mal tutarından alınan mal tutarının çıkartılmasıyla hesaplanır.
 • Cirodan maliyetler ve masraflar düşüldükten sonra kalan miktar ise net kardır.

Şirket Cirosu Nasıl Hesaplanır:

 • Bu aşamalarda iki farklı kavramdan bahsetmek gerekiyor.
 • Safi hasılat: yurtiçi satışlar (600), yurtdışı satışlar (601) ve diğer gelirlerin (602) toplamından; satıştan iadeler (610), satış iskontaları (611) ve diğer indirimlerin (612) toplamının çıkarılması suretiyle bulunur.
 • Safi Hasılat= < ( 600+601+602 ) – ( 610+611+612 ) > şeklinde bulunur.
 • Gayrisafi hasılat ise yurtiçi Satışlar, yurtdışı satışlar ve diğer gelirlerin toplanmasıyla bulunur.
 • Safi hasılattan farkı iade ve indirimlerin bu toplamdan düşülmemesidir.

Formül edilmiş şekli;

 • Gayrisafi Hasılat = ( 600+601+602 ) şeklinde bulunur.
 • Gelir tablosunda bu kavramlar brüt satışlar ve net satışlar şeklinde ifade edilmektedir.
 • Gayrisafi Hasılat gelir tablosunda brüt satışlar olarak gösterilirken; safi hasılat ise brüt satışlardan iade ve indirimlerin düşülmesi sonucu bulunmuş olan net satışlar şeklinde gösterilmektedir.
 • Sonuçta ciro genel olarak toplam hasılat şeklinde tanımlansa da, hasılatın safi mi yoksa gayrisafi mi olduğu belirtilmediğinden bu sorunun cevabı cironun nasıl yorumlandığına bağlıdır.
 • Ciro bir şirketin kar durumu hakkında bilgi vermez.
 • Cirosu çok yüksek olan bir firmanın karı az olabileceği gibi, cirosu nispeten daha düşük olan bir firmanın karı daha yüksek olabilir.
 • Bu maliyetlerin düşük veya yüksek olması ile alakalı bir durumdur.
 • Ciro miktarı bir nevi, o şirketin etkinliği ile ilgili bilgi verir.

17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...