Sirtaki Dansını Tanıyalım


Sirtaki Dansının Figürleri:

 • Sirtaki veya Hasapiko, modern batı danslarıyla kıyaslandığında onlara göre daha yalın bir danstır.
 • Fakat bu sizde Sirtaki veya Hasapiko’nun basit bir dans olduğu düşüncesini oluşturmasın.
 • Bu dansta ustalık gerektiren pek çok karmaşık hareket vardır.
 • Fakat bedeni fazla zorlayan ve çeviklik gerektiren figürler fazla değildir.
 • Üzerinde durulması gereken nokta estetiktir.
 • Estetik ise zamanla, figürleri defalarca yaptıktan sonra kazanılmaktadır.
 • Prof. Alkis Raftis ve Dora Stratou gibi araştırmacılar çeşitli figürlerin nasıl ortaya çıktığını ve bu figürlerin nasıl bir anlam ifade ettikleri üzerine çeşitli araştırmalar yapmıştır.

Bu araştırma ve gözlemlerine göre Sirtaki-Hasapiko’nun figürleri üç kategoriye ayrılmaktadır.

 • Coşku ve Sevinç Figürleri
 • Koyverme ve Dağıtma Figürleri
 • Toparlanma ve Durulma Figürleri

Bu figürlerin tümü aynı müzik parçasında ardışık olarak yapılabilen figürlerdir.

Sirtaki - Hasapiko Müzikleri:

 • Sirtaki-Hasapiko parçalarının müziksel yapısı çoğu zaman 2/4'lük bir ölçüye dayanmaktadır.
 • Tempo ise genellikle 60-65 bar/dakika aralığındadır.
 • Bu standart ölçünün yanı sıra özellikle bazı Sirtaki parçaları, 2/4’lük Hasapiko ile başlayıp 4/4’lük Sırp Kasabı olarak bilinen Hasaposerviko’ya geçilerek devam eder.
 • Bütün Sirtaki parçalarına öncelikle Hasapiko Argo (Ağır Kasap) ritmi ile başlanır.
 • Daha sonra müziğin ritmine göre Hasaposervico’ya geçilir.

Sirtaki-Hasapiko Müziklerinin Enstrümanları:

 •  Sirtaki-Hasapiko müziklerinin geleneksel ve en önemli enstrümanı buzukidir.
 • Yunanca olan bu kelime Türkçe “bozuk” kelimesinden türemiştir.
 • Anadolu’da yaygın olarak kullanılan “bozuk saz”ın küçültülmüş bir versiyonudur.
 • Buzuki dışında kullanılan diğer müzik aletleri ise; bağlama, ud, santur, kanun, çimbalo, laterna, tulum, davul ve akordeondur.
 • Günümüzde yeni müziklerle beraber org, gitar ve piyano da bu enstrümanlar arasına girmiştir.
 • Bu enstrümanlar kimi zaman birlikte kimi zaman da dönüşümlü olarak kullanılmaktadır.

İlgili İçerikler
Yorumlar

Bir Cevap Yazın

https://nasil.bildirim.net/o491349093.js