Sirtaki Dansının Tarihçesi

Yayınlanma Tarihi: 30 Eylül 2015 Ekleyen: Ozan ÇiçekSirtaki Dansının Tarihçesi:

 • Sirtaki, İstanbullu Ortodoks Arnavut kasaplarının dans türüdür.
 • Sirtaki dansı, genellikle İstanbul’un Fener ve Balat semtlerinde, Arnavut kasap loncaları arasında doğmuştur.
 • 1960’lardan sonra popüler bir Yunan dansı haline gelmiştir.
 • Fakat Yunan halk dansı değildir, Arnavut dansıdır. 
 • Osmanlı döneminde İstanbul’da oynanan Hasapiko (kasap) dansının yavaş ve hızlı sürümlerinin bir karışımı olarak ortaya çıkmıştır.
 • Bazı kaynaklarda kasapların hayvan kesmeden önce hayvanların etrafında döndükleri ve önlerinde diz kırıp çöktükleri gibi vicdan rahatlatma ritüellerine rastlanmaktadır.
 • O dönemde İstanbul kasaplarının büyük bir kısmı Arnavut olduğu halde, sirtakinin bir Yunan dansı olarak ünlenmesi çözülemeyen bir muammadır. 
 • Bu dans, Mikis Theodorakis’in Zorba Dansı adlı müziğiyle oynanır.
 • Zamanla sirtaki dansı, Yunan folklorunun ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. 

Sirtaki ve Hasapiko:

 • Dansı isimlendirme konusunda özellikle Yunan olmayanlar arasında bir kavram kargaşası söz konusudur.
 • Sirtaki kelimesi 1960’lardan sonra kullanılmaya başlanmıştır.
 • Hasapiko ise, daha önceleri kullanılan adıdır.
 • Hasapiko Argo ( Ağır Kasap), Hasapiko Grigoro (Hızlı Kasap) ve Hasaposerviko (Sırp Kasabı) gibi adlandırmalar kullanılmıştır.
 • 1960’lı yıllarda Theodorakis ve Hacıdakis gibi bestecilerin geleneksel Yunan müziğine getirdikleri yeni yorumlarla birlikte, geleneksel Yunan dansları da bu dönemde değişikliğe uğramıştır.
 • Sirtaki sözcüğü ise, başka bir Yunan dansı olan Sirto sözcüğü ile Yunanca’da küçültme eki olan -aki soneki eklenerek oluşturulmuştur.
 • Bu ayrımın yapılmasının nedeni ise Hasapiko dansının yavaş olan ritminin zamanla hızlanması ve farklı bir dans türü olarak ortaya çıkmasıdır.
 • Kısacası Sirtaki dansı, Hasapiko Argo ile başlayan ama bir süre sonra hızlanan dansa verilen addır.
 • Hem Hasapiko’ya bağlı hem de ondan bağımsız bir dans türüdür.

17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...