Söyleşi Türünün Özellikleri

Bir yazarın günlük hayattaki olaylardan seçtiği bir konuyla ilgili kendine özgü düşünce ve görüşlerini karşısındakiyle konuşuyormuş gibi anlattığı yazı türüdür.

Özellikleri:

  • Konu kısıtlaması yoktur.
  • Düşünsel bir planla yazılır.
  • Yalınlık, duruluk ve anlatımda içtenlik esastır.
  • Bir görüşü kanıtlama amacı gütmez.
  • Konuya öznel bir bakış açısıyla yaklaşılır.
  • Her türlü anlatım tekniğinden yararlanılır.
  • Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur.
  • Söylenilenler doğru olmalıdır.
  • Söyleşi karşılıklı olmalı, sadece bir kişi konuşmamalıdır.
  • Konuşanın sözü kesilmemelidir.Bir yorum bırakın


·