Sübhaneke Duası Nasıl Okunur

Yayınlanma Tarihi: 18 Mayıs 2015 Ekleyen: Berivan Altürk


Sübhaneke'llahümmevebihamdik. Vetebarekesmük. VeteâlaCeddük. [ Ve cellesenâük ] Vela ilahe ğayrük.

( Parantez içindeki " Ve cellesenâük " cümlesi cenaze namazında okunur.)

Anlamı:

Allahım! Sen bütün kusurlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle kusursuz kabul eder ve yüceliğini her zaman dile getiririm. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka Tanrı yoktur.

Bu Duanın Okunduğu Yerler:

  1. Her namazın ilk rek'atında iftitah tekbirinden sonra
  2. İkindi namazının sünnetinde üçüncü rek'ate kalkınca fatihadan önce
  3. Yatsı namazının ilk sünnetinde üçüncü rek'ate kalkınca fatihadan önce
  4. Teravih namazı dört rek'atte bir selam verilerek kılınıyorsa üçüncü rek'ate kalkıldığı zaman fatihadan önce
  5. Cenaze namazında birinci tekbirden sonra

Fazileti:

Namaza başlarken Fatiha suresini okumadan önce Besmele çekeriz.

Dikkatinizi çekerim ki, namaza ilk başlarken okuduğumuz besmeleden bile önce sübhaneke duasıdır.

Öyleyse besmelenin bile önüne geçen bu sübhaneke duasının fazileti, hikmeti ne kadar büyüktür.

Sübhaneke duasını okuyarak Allahü Teala'ya olan sevgimizi, saygımızı ve ona ne derece bağlı olduğumuzu göstermenin en güzel yoludur.

Sübhaneke duası Kur'an-ı Kerim'de başından sonuna kadar tam olarak geçen bir cümle, bir ayet değildir.

Sübhaneke duasını oluşturan cümleler parça parça ayetler içinde zikredilir ve Hz. Adem'e aittir.

Hz. Adem'e Sübhaneke duasını Allah-u Teala bizzat kendisi öğretmiştir.

Sübhaneke duası Allah-u Teala'nın bizzat kendi sözüdür.  

Bir rivayete göre Hz. Adem ve Hz. Havva validemiz cennette Allah-u Teala'ya karşı yaptıkları hatadan dolayı af edilmek istemişler.

Bu esnada Hz. Adem ile Hz. Havva da Allah-u Teala'nın onlara öğrettiği Sübhaneke duası sayesinde arınmışlar, kurtulmuşlar.

Sübhaneke duası yeryüzünde insanoğlunun ilk okuduğu dualardan biridir. 

Bu yüzden namazda ilk önce okunan dua olmasının hikmet ve faziletlerinden birisi de budur.

17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...