Taharet Nasıl Alınır

Yayınlanma Tarihi: 10 Nisan 2015 Ekleyen: Berivan Altürk


Taharet alırken erkekler; Eğer husyeler sarkık ise, ilk önden arkaya doğru çekerek başlarlar.

Eğer husyeler sarkık değil ise,arkadan öne doğru çekerek başlarlar.

Taharet alırken Kadınlar ise; Fercin ( avret mahallinin ) kirlenmesinden korkulduğu için, önden arkaya doğru çekerek taharet yaparlar.

Erkekler taharet esnasında orta parmağını diğer parmakları üzerine kaldırır.

Kadınlar ise, orta parmağı ve yüzük parmağını kaldırarak taharet alırlar.

Kerpiç, kuru ağaç ve toprak gibi taşa benzeyen şeylerle istincâ sünnettir.

Ancak günümüzde bu temizlik için tuvalet kağıdı kullanılmaktadır.

Adet hususu yani kaç defa yapılacağı sünnet değildir, mendûbdur.

Kişinin kendine göre necaseti giderinceye kadar tahareti şarttır

Yaz günlerinde birinci taş ( veya temizleneceği şey ) ile arkaya doğru çekilir.

Çünkü yaz gününde husyeler sarkar.

Dışkı bulaşmasından sa­kınarak öne doğru çekilmez.

Ondan sonra öne doğru çekilir.

Ondan sonra temizlikte mübalağa için arkaya çekilir.

Kış gün­lerinde böyle değildir.

Yani husye sarkmaz.

Birincisi ile öne doğru çekilir.

Çünkü birinci ile öne doğru çekmek temizlemede daha tesirlidir.

Ondan sonra arkaya doğru çekilir.

Ondan sonra, iyi­ce temizlenmesi için tekrar öne doğru çekilir.

Eğer avret mahallini açmaksızın yıkamak mümkün ise, taş veya kağıt ile taharetten sonra su ile yıkamak evlâdır.

Önce taharet yapan, iki ellerini yıkar.

Ondan sonra, eğer oruçlu değil ise, mahrecini ( yani pislik çıkan yeri ) iyice açar; eğer bir parmakla temiz­lemek mümkün ise, parmağının içi ile mahrecini yıkar.

Veya çok muhtaç ise, iki parmakla veya eğer yine ziyade muhtaç ise üç parmakla yı­kar.

Taharet alırken erkek, istincanın başlangıcında (su ile yıkarken), orta parmağını diğer parmakla­rından biraz yüksek tutar ve mahrecini yıkar.

Ondan sonra, üç kere yıkadığı vakitte yüzük parmağını kaldırır.

Ondan sonra serçe parma­ğını kaldırır.

Ondan sonra şehadet parmağını kaldırır, yani yüksek tu­tar ve kalbine kanaat gelinceye kadar yıkar.

Taharet alırken kadın, yüzük parmağı ile orta parmağını beraberce kaldırır, ondan sonra erkeğin yaptığı gibi yapar.

Çünkü kadın, erkek gibi bir parmağı ile başlasa ihtimaldir ki, parmağı fercine gidip istemeden de olsa, iştahlanırsa üzerine gusl vâcib olur.

Zahîriyye'de böyle zikredilmiştir.

Ellerini (istinca yapan), ikinci defa yıkar.

Dirhemden fazla pislik mahreci etrafına taşarsa, mahrecini temizleyinceye kadar yıkaması vacip olur.

Su ile yıkarken üç kereden fazlada yıkayabilir.

Önemli olan adet değil, necaseti temizlemektir.

Bir kere yıkamakla temiz oluyorsa oda yeterlidir.

17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...