Türk Edebiyatının Dönemleri

Her ulusta olduğu gibi, Türk ulusunda da önce sözlü edebiyat vardı. Daha sonra yazı icat edildi ve yazılı edebiyat yaygınlaşmaya başladı. Yazılı edebiyatlar da zamanla aynı kalmamış, coğrafya ve din değiştikçe dilde gözle görülür değişimler yaşanmıştır. Özellikle Türk edebiyatında bu değişimler oldukça büyüktür.


Türk edebiyatı, başlıca üç bölüme ayrılır.

Şimdi bunları kısaca inceleyeceğiz.

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı:

 1. Sözlü Edebiyat 
 2. Yazılı Edebiyat 

Sözlü edebiyat:

 • Genellikle dini duygulardan beslenmiştir.
 • Anonim olan türkülerde sade bir Türkçe kullanılmıştır.
 • Dildeki kelime sayısı azdır.
 • Örnekleri; koşuk, sagu, sav, destan.

Yazılı edebiyat:

 • Yazının icadı ve yaygınlaşmasıyla sözlü edebiyattan yazılı edebiyata geçilmiştir.
 • Önce anonim türküler yazıya geçirilmiş, sonra orijinal eserler kağıt üstünde yaratılmıştır. 

İslami Dönem Türk Edebiyatı:

 1. İslami İlk Eserler: 
 2. Divan Edebiyatı 
 3. Halk Edebiyatı 

İslami İlk Eserler:

 • Kutadgu Bilig, Divan-ı Hikmet, Dede Korkut Hikayeleri, İslami ilk eserlere örnek sayılabilir. 

Divan Edebiyatı:

 • Türklerin İslam dinini kabul etmesinden sonra ortaya çıkmıştır. 
 • Klasik edebiyat ya da zümre edebiyatı olarak da bilinir.
 • Bu edebiyat biçiminde, şiir düz yazıdan çok daha önemlidir. 

Halk Edebiyatı:

 • Divan edebiyatının tam karşıtı olan edebiyat biçimidir.
 • Dil sadedir. 
 • Sarayı değil kırları, dağları, aşkı anlatan edebiyat biçimidir. 

Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı:

 1. Tanzimat Dönemi Edebiyatı
 2. Servet-i Fünun Dönemi Edebiyatı 
 3. Fecr-i Ati Dönemi Edebiyatı 
 4. Milli Edebiyat 
 5. Cumhuriyet Dönemi Edebiyat 

Tanzimat Dönemi Edebiyatı:

 • Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla başlamıştır.
 • 1860’tan 1896’ya kadar sürmüştür.
 • Sanatçıları çok yönlüdür.
 • Hem şair hem yazar; hem gazeteci hem devlet adamıdırlar. 

Servet-i Fünun:

 • Tanzimat edebiyatının aksine toplumsal değil bireysel konulara eğilmişlerdir.
 • İçine kapanık, karanlık, kapalı bir edebiyat anlayışını benimsemişlerdir. 

Fecr-i Ati:

 • Genelde şiir dalında eser veren edebiyat dönemidir.
 • Şiirler aruz ölçüsüyle yazılmıştır ve ağır bir dil kullanılmıştır.
 • Sanat sanat içindir anlayışını benimsemişlerdir. 

Milli Edebiyat Dönemi:

 • Bu dönemde Yeni Lisan hareketi başlatılmış ve dilde sadeleştirme sağlanmıştır.
 • Batıyı taklit etmeyi bırakıp öze dönmeyi hedeflemişlerdir. 

Cumhuriyet Dönemi:

 • Hala sürmekte olan dönemdir.
 • Garip Akımı, İkinci Yeniciler gibi bilinen tüm akımlar bu döneme aittir.
 • Modernizmi hedeflemişlerdir.


Bir yorum bırakın


·