Din Bilgisi

Namaz İslamiyet’in 5 şartından birisidir. Hatta namaz için “dinin direği” denilir. Mükemmel bir beden ve ruh disiplini olan namazın 5...
Bektaşilik; Hacı Bektaşi Veli tarafından kurulan bir tarikattır. Bektaşilik tarikatı Hacı Bektaşi Veli’ye dayandırılsa da başlangıcı Hz. Ali ve devam ede...
Tüm Müslümanların bildiği gibi İslam dininin beş şartından biri de oruçtur. Ramazan ayında farz olan oruç, Allah'a kulluk edip ibadet etmek maksadıyla ...
Orucun Arap dilindeki karşılığı “savm” sözcüğüdür ve bu kelime “bir şeyden uzak durup, kişinin kendini engellemesi" anlamına gelmektedir....
İslam dini; sağlığı yerinde olmayanları, yaşlı kimseleri, yolculuk edenleri, hamile ve emzikli kadınları, hayız kadınları oruç tutmakla mükellef tutmamış...
Nafile oruç, ramazan ayında tutulması farz olan orucun dışında tutulan oruca denir. Nafile oruç mubah olan tüm günler içerisinde tutulabilir....
Ramazan ayında oruç tutanlar imsak vaktine kadar sahura kalkacaklar....
Ramazan ayı boyunca İslam dininde olanlar bayrama kadar süren oruçlarını tutacaklar....
Şeyh Abdulkadir Geylani, büyük islam alimlerinden ve evliyalarından biridir....
Ramazan ayı, hicri takvime göre yani ay takvimine göre 9. aydır. Bu ay diğer aylardan en farklı olanıdır. Ramazan ayı “Onbir Ayın Sultanı” olarak bilin...
·