Müslümanlık

Bilindiği üzere insanlar yaradılış bakımından medenidirler. Mecburen toplu bir şekilde yaşama ihtiyacı duyarlar. Bu sebeple aralarınd...
Çevremizde, arada kan bağı ve akrabalık olmaksızın hakları çok önemli olan kişilerdir komşularımız. Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur...
Bilindiği üzere yüce Allah, kendisinin kutsal varlığını ve birliğini bilmeleri, kendisine ibadet ve itaatte bulunmaları için insanlar...
Allah’ü Teala’nın ihsanı ile, mezarda hasıl olan haller, ölüm zamanında hasıl olan hallerden üstündür. Andolsun ki ölseniz ...
Namazda Kabe’ye doğru yani kıbleye doğru yönelmek şarttır. Bu mübarek yerin göklere doğru üst tarafı ve derinliklere doğru alt tarafı hep kıble yön...
Evlenecek hür erkek ile hür kadının akdi, şahitler huzurunda kendilerinin hazır bulunmaları ile icra edileceği gibi vekaletle dahi icra...
Melekler ruh gibi latif ve nurani varlıklar olup, asıl vasıfları Allah tarafından bilinen ve büyük sahip olan Allah’ın ...
Gusül, yıkanma anlamını taşır. Bütün bedenin yıkanması, boy abdesti alınmasıdır. Cünüplük, hayızlık v...
·