Hukuk

Ecrimisil ifade anlamı olarak işgal tazminatı demektir. Bir malın sahibinin ya da idarenin izni olmaksızın kullanılması halinde alınan işgal tazminatıdır....
TMSF; tasarruf sahiplerinin haklarını yolsuzluk ve usulsüzlüklerden korumak amacıyla devlet eliyle kurulmuş kurum...
Mal beyanı nedir, mal bildirimi nasıl yapılır, mal beyanı dilekçesi nasıl doldurulur gibi kavramların hala günlük yaşamda korkulan kavram...
İcra takibi, alacaklı olan kişinin alacağını alabilmek için icra müdürlüğüne başvurarak işlem başlatmasına denir. Yani borçlunun borc...
Evlilik; belli olgunluğa erişmiş insanların birbirlerini severek, gönül rızasıyla ve isteyerek aynı hay...
Veraset ilamı kavramını çevremizde ara sıra duyarız. Peki nedir bu veraset ilamı?...
Özel sektörde ve kamuda çalışan kişiler için evlilik izni süreleri farklıdır. Kendiniz, eşiniz ya da bir yakınınız devlet memurluğund...
Günlük hayatın yoğunluğundan dolayı ya da sağlık sıkıntılarımızdan dolayı bazen kendi işlerimizi yerine getiremeyecek durumda olabiliriz....
Vekaletname, Borçlar Kanununa göre düzenlenmiş iki taraflı bir sözleşmedir. Verilen vekaleti temsil eden belgeye vekaletnam...
Ticari faaliyetler amacıyla alınıp işletilen mülkler, ister tüzel ister gerçek kişilere ait olsun kira bedelleri olmaktadır. Anlaşılm...
·