Yoga

Dünyada yeni bir akım olarak ortaya çıkan, Newton’a kafa tutan, yerçekimini yok sayan, eğlence ile sporu birleştiren Anti Gravity Yoga, dün...
Hayatını öğrencilerine evrim ve sağlık kazandırmaya adayan batıdaki en başarılı Yogilerden birisidir Paramahamsa Yogaçarya Maha Yogi Akif Manaf....
·