İSHTAR

Bursa
Yazar

İSHTAR


Ziraat ve ekonomi mezunuyum. Uzun yıllar klon bitkiler, bağcılık, şarapçılık ve hibrit tohum üretimi üzerine çalışmalar yaptım. Tabiattaki her bir varlığın birbiri ile etkileşim halinde olduğunu biliyor, güzelce hayata dahil ediyorum. Uzmanlık alanlarım; medya-yayıncılık, özel sektör yöneticiliği…
·