Yunus Emre kimdir?

Yayınlanma Tarihi: 23 Kasım 2014 Ekleyen: Gözde Soylu


Gerçeğe, Tanrı'ya, evrensele, her şeyin özüne varmak için bütün ömrünü bu uğurda harcamış gerçek bir Türk Şairidir. YunusEmre (doğum 1240 - ölüm 1321), Anadolu´da Türkçe şiirin öncüsü olan Tasavvuf yolunda olan bir halk şairidir.

13. yy´ın ikinci yarısı, sadece siyasî çekişmelerin değil, çeşitli mezhep ve inançların, batınî ve mutezilî görüşlerin de yoğun bir şekilde yayılmaya başladığı bir zamandır. İşte böyle bir ortamda, MevlânâCelaleddin-i Rûmî, Hacı Bektaş-ı Velî, Ahî Evrân-ı Velî gibi ilim ve irfan bilginleriyle birlikte YunusEmre, Allah sevgisini, aşk ve güzel ahlakla ilgili düşüncelerini, her türlü batıl inanca karşı, gerçek İslamtasavvufunu işleyerek Türk-İslam birliğinin oluşmasında önemli vazifeler yapmıştır.

Yunus Emre Eserleri;

  • Nuruosmaniye Nüshası
  • Yahya Efendi Nüshası
  • Karaman Nüshası
  • Balıkesir Nüshası
  • Niyazi Mısri Nüshası
  • Bursa Nüshası 

Yunus Emre kimdir?

YunusEmre, işlediği konularla Anadolu´da gelişen Türk edebiyatının en büyük adlarından sayılan Yunus Emre, yalnız halk ve tekke şiirini değil, divan şiirini de etkiledi, varlığını çağlar boyu sürdürdü. Hece ve aruzla yazdığı şiirlerinde sevgiyi temel aldı. Tasavvufla, İslam düşüncesiyle beslenen dizelerinde insanın kendisiyle, nesnelerle, Allah´la ilişkilerini işledi.

17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...