Yüzde Oranı Nasıl Hesaplanır

Yayınlanma Tarihi: 28 Haziran 2015 Ekleyen: Sinem M.Yüzde Oranı Nasıl Hesaplanır:

Yüzde hesaplama; bazı sayısal değerlerde 100 sayısı esas alınarak karşılaştırma yapılır.

Bu yapılan karşılaştırma sonuncu olarak istenen değer hesaplanır.

Yüzde hesaplama formülü; A sayısının % B'si = AXB / 100 şeklindedir.

Kısa yol hesaplamadaki izlenen mantık şöyledir:

Bir sayının ilk olarak % 10'u ya da %1'i bulunur.

Bu rakamları bulma işlemi çok kolaydır.

%10'u bulabilmek için sayıdan bir sıfır ya da sıfır yoksa bir virgül atmak gerekir.

%1'ini bulmak için sayıdan iki sıfır ya da sıfır yoksa iki virgül atmak gerekir.

Daha sonrasında istenilen yüzdelik dilime ulaşılabilir.

Mesela: %20'si istenirse %10'un iki katıdır.

%40'ı istenirse %10'un dört katıdır.

Örneğin: 800 rakamının %10'u = 80'dir.

% 1'i ise = 8'dir.

% 20 si = 80X2 = 160 olur.

% 40'ı = 80X4 = 320 olur.

% 5'i = 80 rakamının yarısıdır = 80 / 2 = 40 olur.

% 3'ü = 8X3 = 24 olur.

% 15'i = 80+40 = 120 olur.

Bir sayının belirtilen yüzdesini bulabilmek için sayı yüzde oranının payı ile çarpılır.

Bulunan rakam paydasına bölünür.

300 rakamının % 25'i : 300 X 25 / 100= 75 olur.

% 20'si 40 olan sayının tamamı;

  • 40 X 100 = 4000
  • 4000 / 20 = 200


17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...