Zekat Nedir

Kelime olarak; temizlik, artmak, bereketli olmak, iyi ve düzgün olmak anlamına gelir. Terim olarak Şeriatte " asli ihtiyaçlar " dışında, nisap miktarı mala sahip olan ve bu sebeple zengin sayılan Müslüman'ın, bu zenginliği üzerinden 1 tam yıl geçtiğinde vermesi gereken verginin adıdır. Veren kimseyi cimrilikten, kirlerinden ve günahlardan temizlediği ve malında berekete vesile olduğuna inanıldığı için, kelime manası ile dini manası arasında bir bağ kurulur. Ayrıca zekat İslamın 5 şartından biridir.


Hür, Müslüman, akıllı, erginlik çağına gelmiş, asıl ihtiyaçlarından ve borçlarından başka nisap miktarı mala sahip olan ve malının üzerinden bir yıl geçen kimselere zekat vermek farzdır.

Zekat; fakirlere, miskinlere, günlük yiyeceğini zor temin edenlere, yolda kalanlara, borçlulara, Allah yolunda cihat edenlere ve ilim öğrenenlere verilebilir.

Zekat vermeye en yakınlardan başlanmalıdır.

Zekat verilmesi için malın miktarının gereken alt limitleri hadislerde şu şekildedir;

 • Gümüş 200 dirhem = 561.2 gr.
 • Altın 20 miskal = 80.18 gr.
 • Deve= 5 adet
 • Sığır= 30 adet
 • Koyun= 40 adet 

Niyet: Zekat verilirken, o malın zekat olarak verildiğine niyet etmek gereklidir.

Bazen tek seferde verilmediği için, miktarın hesaplandığı sırada bir kere zekat niyeti ile verilmesine karar verilmesi de yeterli görülmüştür.

Temlik:

 • Zekat miktarının verildiği kişinin mülkiyetine geçmesidir.
 • Alan kişinin bu zekatı istediği gibi harcayabileceği şekilde eline geçmelidir.
 • Mesela fakirlere yemek yedirmek zekata girmez.
 • Fakat yemek yemeleri için para veya mal şeklinde kendilerine verilmesi zekat olur.
 • Çünkü bu kişiler artık kendilerinin olan maldan yemiş olurlar. 

Zekat verilmeyecek kişiler;

 • Anne, Baba
 • Eş ve çocuklar
 • Dede, nine ve torunlar
 • Gayr-ı Müslimler
 • Zenginler
 • Hz.Peygamber'in yakınları


Bir yorum bırakın


·