Çatışmalarla Baş Etme Yolları


Çatışmaların yapıcı bir şekilde çözümlenmesi için öncelikle sorunun ne olduğunu doğru saptamak ve uygun bir çözüm yolu izlemek gerekir.

Ne tür bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu doğru biçimde tanımlamak için sorunların nedenleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.

Kişiler arası yaşanan çatışmaların çok farklı nedenleri olabilir.

Çatışmaları çözme konusunda kişilerde farklı davranışlar oluşabilir.

Bu davranışlar genellikle kaçınma, saldırganlık ve problem çözme diye üç farklı model olarak karşımıza çıkar.

Bu davranış modellerinden kaçınma ve saldırganlıkla çatışmalar çözümlenmiş gibi görünse de aslında bunlar konuyu örtbas etmekten başka bir şey değildir.

Kaçınma:

 • Bir çatışma durumunda kaçınma davranışını seçen bireyler, problemin varlığını reddederek, problemden kaçınmayı tercih eder.
 • Bunun dışında kişiler problemi yok sayarak da kaçma yolunu seçebilirler.
 • Bu nedenle kendisini ifade etme şansını da elinden kaçırmış olur.
 • Sonuçta taraflardan biri kazanırken, diğeri kaybediyor gibi görünse de her iki taraf da kaybeden durumdadır.
 • Çünkü; kişilerin arasındaki çatışma çözüme kavuşmamıştır.

Saldırganlık:

 • Taraflardan birinin karşı taraf üzerinde güç kullanarak, sorunu yıkıcı bir biçimde çözmeye çalışmasıdır.
 • Böyle bir ortamda, her iki taraf da kendi çıkarlarını korumaya çalışır ve kendisinin haklı olduğuna inanır.
 • Taraflar yoğun öfke duygusuyla birbirlerine fiziksel ya da sözel olarak saldırıda bulunabilirler.
 • Çatışma sonrasında taraflardan biri isteklerini elde ederken, taraflar arasındaki ilişkiler zarar görür.
 • Kişiler arasında kırgınlık ve gerginlik oluşabilir.
 • Hatta bu durum çözümü mümkün olmayan sonuçlar da doğurabilir.

Problem çözme:

 • Taraflar ortada bir problemin olduğunu kabul ederler ve birbirlerine zarar vermeden, sorunun üzerine odaklanarak, her iki taraf için de en iyi olan çözüm yolunu bulmaya alışırlar.
 • Sonuçta her iki taraf da kazanmış olur ve problem de ortadan kalkar.

CEVAP VER