Çarşamba, Aralık 7, 2016

Standart Sapma Nasıl Hesaplanır

Matematik notasyonunda genel olarak, bir ana kütle veya bir rassal degişken veya bir olasılık dağılımı için standart sapma " σ " ( eski Yunan...

Yüzde Oranı Nasıl Hesaplanır

Yüzde Oranı Nasıl Hesaplanır:Yüzde hesaplama; bazı sayısal değerlerde 100 sayısı esas alınarak karşılaştırma yapılır. Bu yapılan karşılaştırma sonuncu olarak istenen değer hesaplanır.Yüzde hesaplama formülü;...

Çarpım Tablosu Nasıl Kullanılır

Çarpım tablosu öğretirken dikkat edilecek kuralları şu şekilde sıralayabiliriz; Çarpma ile toplamanın yakın ilgisini belirtmek, çarpma öğretiminde ilk temel kural olarak bilinmelidir. Çocukların hatırlamakta zorluk çektikleri...

Silindirin Alanı ve Hacmi Nasıl Hesaplanır

Silindir yüzeyini meydana getiren doğrulardan her birine ana doğru denir.Hacim:Hacmi: V=π.r2.h π: 3,14 sabit sayı olarak alınır.r2: (r kare) yarı çap demektir.h: silindirin yüksekliğiH = taban...

DNA Modeli Nasıl Çıkartılır

Gerekli olan malzemelerimiz:10 tane plastik pipet48 tane metal ataç48 tane plastik raptiyeCetvelMakasİpYapılışı:Plastik pipetten 3 santimetre boyutunda keserek 48 tane pipet parçacığı oluşturalım. Her pipet...