Emlak Müşaviri Nasıl Olunur


Emlak müşavirliği kursu sertifikasına sahip olup gerçek hak sahiplerinin talebi üzerine düzenlenen süreli veya süresiz iş sözleşmesine bağlı olarak; 

 • Taşınmazın alımı, satımı, rehin gibi ayni hak tesisi gibi tüm hukuki ve teknik işlemleri ile kiralanması konusunda tam aracılık eden 
 • Kiralama sonrası hizmetleri yerine getiren
 • Bu konularda gerektiğinde danışmanlık, simsarlık, aracılık, vekillik, bilir kişilik yapan ve bunlarla ilgili olarak gerekli form, beyanname vb. belgeleri doldurabilen 
 • Bu iş ve işlemleri merkez ve yerel yönetimler mevzuatına uygun olarak, kendi adına açılmış bir iş yerinde yapan gerçek veya tüzel kişiyi ifade ediyor.

Faaliyet Alanları:

Gayrimenkul tellallığı veya aracılık hizmetleri kapsamında;

 • Her türlü taşınmaz mülkiyeti alım - satım, trampa, hibe, taşınmaz satış vaadi gibi devir işlemleri 
 • Taşınmaz kullanımının kira ve hasılat kirası devri işlemleri 
 • Kampanyalı olanlarda dahil olmak üzere tanıtıcı reklam ve diğer tanıtım yolları ile topluca pazarlama işlemleri gibi faaliyetlerin yerine getirilmesi

Vekalet hizmetleri kapsamında;

 • Aracılık hizmetlerine konu iş ve işlemlerde aracılık yapılarak yalnızca taraflara verilen danışmanlık hizmetleri
 • Eksperlik hizmetleri
 • İpotek tesisi
 • Kat irtifakı kurma
 • Kat mülkiyeti kurma
 • İfraz ve tevhit
 • Cins değişikliği
 • Taksim ( paylaşım )
 • Tashih ( düzeltme )
 • Aplikasyon
 • İlgili kurumlardan imar durum belgesi çıkarma
 • Kadastro müdürlüklerinden kroki ve çap belgesi alma
 • Vergi muafiyeti belgesi alma
 • Veraset vergi dairelerinden ilişik kesme veya temiz kağıdı alma
 • Emlak beyannamesi düzenleme

Aracılık ve vekalet işlerinin hazırlık ve ifa edilmesi süresinde yapacakları diğer faaliyetler;

 • Müşteri temsilcisinin iş dağılımı
 • Alan çalışması yapılması
 • Yayınların incelenmesi
 • Müşteri portföyünün arz talep yönünden değerlendirilmesi
 • Emlak kayıtlarının bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi
 • Taşınmazın pazarlanmak üzere hazır duruma getirilmesinin sağlanması
 • Taşınmazda oturan varsa göstermek için randevuların alınması
 • Pazarlama stratejisinin hazırlanması
 • Yazılı ve görsel pazarlama tekliflerinin hazırlanması
 • İlan verilecek taşınmazın belirlenmesi
 • Taşınmazın pazarlama aşamaları hakkında müşteriye düzenli bilgi ve rapor verilmesi
 • Diğer komisyoncularla ortak çalışmaların yürütülmesi, tarafların bir araya getirilmesi
 • Tapu işlerine ilişkin randevuları alıp, işlerin takip edilmesi gibi iş ve işlemler olarak ifade edilir.

Bu geniş faaliyet alanlarından dolayı; emlak müşavirliği son dönemlerde yıldızı oldukça parlayan kariyer planlarından biri haline gelmiştir.

Bu nedenle pek çok müşavirlik firması açıldığı için de sektörde oldukça büyük bir iş gücü oluşmuştur.


CEVAP VER