Salı, Aralık 6, 2016

Cv Nasıl Hazırlanır

Üniversiteden mezun olduktan sonra veya iş değişikliği yapılması gereken durumlarda iş aramak aslında başlı başına bir iş değil midir? İş aramak için de önce...

MÜSİAD Nedir

Kurulduğu ilk günden bugüne kadar gerek yurt dışından gerekse ülke genelinden oluşan üye sayısı 8000’e ulaşmıştır. Siyaset arenasında da büyük etkisi olan MÜSİAD’ın amacı ekonomik birlikteliği...

İş Hayatında A ve B Tipi Kişilik

Yaptıkları araştırmalar sonucu iki kişilik türünün de kişilerin günlük hayatlarında strese maruz kalma seviyeleri ile alakalı olduğu belirlenmiştir. Bu yazımızda bu iki farklı kişilik...

Nasıl Sponsor Bulunur

Sponsor bulmak için dost canlısı ve sıcak kanlı olmanız gerekmektedir. Sponsor olacak firma, kişiler, bankalar, giyim sektörü, ulaşım sektörü, tanınmış vakıflar sponsorluk için biçilmiş kaftandır.Sponsorluk anlaşmaları...

Retorik Nedir, Unsurları Nelerdir

Retorikte bir söyleyen, bir dinleyen bir de iletişim aracı olan dil gerekir.Retorik; bir konu üstünde tartışmalara açıklıktır. Retorik toplum ele alındığında kuralların ahlaka uygunluğudur. Bireyler,...

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Sorunları çözmede en etkili yöntemlerden biri müzakere tekniklerini kullanmaktır.  Müzakere iletişim teknikleri aracılığıyla bilginin kullanılarak karşıdaki kişinin ikna edilme çabasıdır. Kişinin bilgisi dışında ikna edebilme...

İş Etiği Nedir

1960’lı yıllarda oluşan sosyal sorumluluk kavramı iş etiğinin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Sosyal sorumluluk; firmaların birlikte yaşadıkları topluma karşı yükümlülükleridir. İşletmelerin sosyal sorumlulukları kurumsal sorumluluk,...

Kurumsal İmaj ve Önemi

Kurumsal imaj, kurumların halkla ilişkiler bölümünün en önemli işlerinden biridir. Kurumsal imajın sunulmasında reklam ve görseller önemlidir. İmaj; genellikle gerçeğe yakın olanın resimle aktarılmasıdır. Amaç kitlenin...

Patronunuza Kendinizi Sevdirmeniz İçin 9 Yol

Patronlar çoğu zaman huysuz ve zor insanlar olarak bilinse de en zor olanı bile etkilemek son derece kolaydır. Önemli olan nerede nasıl davranılmalı bilmek gerekir....

Yatırım Yapılabilecek 10 Girişim

Ekolojik danışmanlık: Çevreci işlerle uğraşmak sizin için iyi bir yatırım olabilir.Ekolojik danışmanlık şuan çok hızlı büyüyen sektörler arasında yer alıyor.Çevre izinlerinin alınması, çevresel durum tespitlerinin yapılması...

İyi ve Kötü Yöneticilerin Ortak Özellikleri

İyi yöneticilerin başlıca ortak özellikleri:İyi bir yönetici çalışanlara her yönüyle örnek olması gerektiğini bilir.Ona göre giyinir kuşanır; konuşmasına, oturmasına kalkmasına davranışlarına dikkat eder.Çalışkandır, zekidir, işini...

Bir Konuşmacının Duraklama Yapabileceği Yerler

Soluk alma yerleri, duraklar, vurgular ve noktalama işaretleri konuşmada bir nevi kurtarıcımızdır.Onlar olmadan canlı ve renkli bir konuşma yapmak mümkün değildir.  Konuşmayı bozan ya da...

Ekip Çalışması Gerektiren Meslekler

İşin yükünü hafifletmek, işten elde edilecek verimin artması ve işin daha hızlı bitmesi için ekip çalışması bazı mesleklerde olmazsa olmazdır diyebiliriz.Takım ruhuyla yapılan bir işten elde...

360 Derece Performans Değerlendirme

360 derece performans değerlendirme sistemi; hem yöneticiler hem de çalışanlar açısından oldukça faydalı bir sistemdir.Bu sayede tüm bireylere zayıf ve güçlü yönlerini anlamalarında yardım...

İşyerinde Güven Kazanmanın Yolları

Özgüveni yüksek olan insanlar girdikleri her ortamda hemen ışıldar ve dikkat çekerler.Bulunduğunuz kurumdaki iş arkadaşlarınız ve üstlerinizle iletişim halinde olmalısınız.Karşınızdakinin fikirlerini sabır ve içtenlikle...

Marka Yönetiminin Önemi

Günümüzde üretilen ürün ya da hizmetlerin amacı kar sağlamaktır.Markalaşmanın tek sebebi daha fazla ve karlı fiyatlandırma yapabilmektir.Doğru çizgiler üzerinden yapılan marka yönetimi uygulanacak planı...

Fizibilite Raporu Nasıl Yazılır

Kesin bir yatırım kararı almadan önce ekonomik, teknik, finansal, yasal ve mali araştırmalar yapılarak işletmenin kurulmasının karlı ve yararlı olup olmayacağını ortaya koyan sistemli...

Şirket Nasıl Kurulur

Şirket Nasıl Kurulur:Şirket tipine karar verdikten sonra kurulum işleminde yapılacak iki tescil işlemi vardır.İlgili ticaret odasına kayıt yaptırmak ve ilgili vergi dairesine mükellefiyet açtırmaktır.Şirket...

Konuşma Metni Nasıl Yazılır

Konuşma sözel iletişimin birkaç boyutundan biridir.İnsanları da diğer canlılardan ayıran en büyük özellik olarak kabul edilir.Hayatımızı standart seviyede, minimum ihtiyaçla gidermek için bireysel düzeyde...

Girişimci Nasıl Olunur

Öncelikle girişimci olabilmek için kişiler şu özelliklere sahip olmalıdır: Kendine güven duymalıdır, aynı zamanda güvenilen biri olmalıdır. ...

Hayvancılık Kredisi Nasıl Alınır

Hayvancılık kredi başvurusu için gerekli belgeler:Nüfus cüzdanıÇiftçi belgesiKrediye karşı gösterilen teminatlarla ilgili belgelerTapu kaydı, kira kontratı gibi belgelerSon üç yıla ait bilanço ve gelir...

Evlilik Tazminatı Nasıl Alınır

Nasıl Alınır:Çalıştığı işyerine vermek için evlilik sebebiyle iş sözleşmesini feshettiği belirten bir dilekçe yazılmalıdır.İşyerine verilecek olan bu dilekçenin noterden onaylatılması gerekir.Onaylatılmış olan bu dilekçe...

Mesai Saat ve Ücreti Nasıl Hesaplanır

Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyerine giriş ve çıkışları gösteren belgeler, fazla mesai yapıldığının delilidir.Yıllık üst saat sınırı 270 saattir.Fazla çalışma sürelerinin hesabında; yarım saatten...

Yıllık İzin Ücreti Nasıl Hesaplanır

Nasıl Hesaplanır:Kullanmış olduğunuz yıllık izninizin ücretini işveren siz izne çıkarken avans olarak ödemelidir.Yahut izin gününüzde çalışmış gibi hesaplayarak maaş zamanı maaşınızı tam olarak öder.Kullanmadığınız...

KOSGEB Destekleri ve Kredisi Nasıl Alınır

KOBİ'lerin;İhracat, Ar-Ge, kurumsallaşma vb. konularda kapasitelerinin geliştirilmesi amacıylaÜlkemizdeki KOBİ’lerin küresel pazarda söz sahibi olmasını sağlayanKOBİ ve girişimcilik politikalarının belirlenmesinde etkinDünyada örnek alınan kuruluş olmak...

Mikro kredi Nedir ve Nasıl Alınır

Mikro kredi nasıl alınır sorusunun ilk adımı öncelikle kadın olmanızın gerekmesidir.Çünkü mikro kredi yalnızca kadınlara veriliyor. İlk başvuru yapacağınız zaman beş ihtiyaç sahibi kadın bir...

Hibe Kredisi Nasıl Alınır

Geniş Anlamda Kimler Başvurabilir:Finanse edilmesi talep edilen faaliyetlerin ilgili bölgesel program kapsamındaki illerin sınırları içinde yürütülmesi koşuluyla, yerel yönetimler ile kar amacı gütmeyen kurum...

Brüt Maaş Nasıl Hesaplanır

Net maaşın üzerine %14 ssk primi, %1 işsizlik sigortası kesintisi, %15 gelir vergisi, %07.59 damga vergisi kesintisinin eklenmesiyle brüt ücret bulunmaktadır. Net maaşınızı 0,71491'e bölerseniz brüt maaşınız ortaya...

Net Maaş Nasıl Hesaplanır

Net maaş aylara göre farklılık gösterir, yıl sonuna doğru net maaşınız en düşük miktara iner, sene başında ise yeniden yükselir.İşçi ile işveren arasında iş...

İş Güvenliği Sertifikası Nasıl Alınır

Üniversitelerin Fizik ve Kimya lisans bölümlerinden mezun olanlar, mimarlar, teknik öğretmenler, teknik elamanlar ve meslek yüksek okulu iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunları sınava...