İş Hayatında A ve B Tipi Kişilik


Yaptıkları araştırmalar sonucu iki kişilik türünün de kişilerin günlük hayatlarında strese maruz kalma seviyeleri ile alakalı olduğu belirlenmiştir.

Bu yazımızda bu iki farklı kişilik tipini iş hayatı üzerinden ele alacağız.

A Tipi Kişilik:

 • Belirlenen kişilik tipleri içinde A tipi davranış şekline sahip kişiler sinirli, sabırsız ve çalışmaya çok fazla yönelen bireyler olarak gözlemlenmiştir.
 • Çok sayıda güdüleri vardır ve mümkün olan en kısa zamanda, mümkün olduğu kadar fazla başarıyı isterler.
 • Zamanın üzerlerinde oluşturduğu baskıdan hoşlanır ve kendilerini devamlı bir işle meşgul olmak zorunda hissederler.
 • Bu tip davranış şekli, fazla rekabetçilik, gereğinden fazla işe odaklanma ve zamanla olabildiğince yarış içinde olma biçiminde görülür.
 • A tipinde kişiler kendilerini çoğunlukla diğer insanlara oranla daha enerjik görürler.
 • Beklemeye asla dayanamazlar.
 • Tatilde dahi hareketsiz kalmayı kabullenmez ve çabuk davranmayan kişilere sinirlenir ve olabildiğince yoğun bir çalışma temposu ile çalışmanın yanında diğer çalışan kişilerden de aynısını beklerler.
 • Bu tipe ait kişilere karşı açık davranılması, güveninin sağlanması, hoşgörü ile yaklaşılması, gereksiz rekabetlere girilmemesi A tipi kişiliğe sahip bireylerle iletişimde yaralı davranışlardır.

B Tipi Kişilik:

 • Bu tip davranış şekli ise hayata karşı daha ölçülü olma, sabırlı ve asla acelecilikten hoşnut olmama şeklinde kendini gösterir.
 • Bu bireyler koşullardan uzak duran esnek bir yapıya sahiptirler.
 • Zamanı fazla önemsemezler ve rahat, sabırlı bir görüntüdedirler.
 • Başarılı olmak adına yüksek bir hırsa sahip değildirler ve övülmeyi sevmezler.
 • Çalıştıkları işten zevk almayı isterler ve bu konuda başarılıdırlar.
 • İşlerinin rahat olması onların suçluluk hissetmesine neden olmaz, sakin biçimde ve belirli bir düzen içinde çalışırlar.
 • Hem kendilerinden hem çevrelerinden son derece emindirler.
 • Bu tipe ait kişiler az zamanda çok iş yapmak adına bütün zamanını çalışarak geçirmek yerine, belirli bir düzende çalışmalarını yürütürler ve aralıklar verirler.
 • Dinlenme veya tatilin hem sağlık hem de üretkenlik bakımından önemini anlamışlardır.
 • Hayatın içindeki küçük olgulardan mutlu olmayı bilirler ve bu küçük şeylerden zevk almak adına zaman ayırırlar.
 • Bütünüyle işe odaklanıp yaşamın diğer bölümlerini görmezden gelmezler.

CEVAP VER