İslamda Borç ve Faiz


Bugün bir Müslüman şahıslardan değil bankalardan borç almaktadır.

Parayı zamanında ödemediğinde evini, barkını elden kaçırıyor.

İslam, borcun zamanı gelince hoşnutlukla ödenmesini ve alacaklının memnun edilmesini istemektedir.

Zengin olan Müslümanların çevresindeki ihtiyaç sahiplerine borç vererek yardımcı olmaları Allah’ın sevdiği güzel bir davranıştır.

Bütün fıkıh kitapları diyor ki; faiz ödünç vermekte ve alışverişte olur.

Ödünç alıp vermekte faiz:

  • İmam-ı Rabbani Kuddis-i Sirruh 1/112'de buyuruyor ki; daha fazlasını ödemek şartıyla borç vermek, faizdir.
  • Yani bu şekilde olan sözleşmeler haramdır.
  • İhtiyacı olanın da olmayanın da faizle ödünç alması haramdır.
  • Kuran-ı Kerim de bunu açıkça bildirmiştir.

Rehinde faiz:

  • Rehin vermek yani ipotek etmek demektir.
  • Rehin ancak mal borcu için verilir.
  • Rehin zorla alınmaz.
  • Rehin akid ile yani sözleşme ya da mektuplaşma ile yapılır.
  • Ticari kredilere gelince burada alanın başı dertte değildir.
  • İslam bütün hüküm ve miktarları itibarıyla faizi yasaklamıştır.

Bakara 2/278-280: Ey iman edenler! Allah'tan sakının, inanmışsanız faizden arta kalmış hesaptan vazgeçin. Böyle yapmazsanız bunun Allah’a ve Peygambere açılmış bir savaş olduğunu bilin. Eğer tövbe ederseniz sermayeniz sizindir. Böyle haksızlık etmemiş ve haksızlığa uğramamış olursunuz. Borçlu darda ise eli genişleyinceye kadar beklemelidir. Faiz yasağının sebep ve hikmeti üzerine eski ve yeni mualifler bilgiler vermişlerdir. (Mevdudi er- Riba)

Faizli kredi kullananlar faizi de maliyete ekledikleri için bu fazlalık fukaranın ya da tüketicinin cebinden çıkmaktadır.

Faizsiz kredi ya da borç insanları birbirine yakınlaştırır.

Faizli olduğunda arada düşmanlık doğurmaktadır.

Faizcilik toplumda parası olan, hiç çalışmadan faiz yiyerek yan gelip yatan tembel insanların oluşmasına sebep olmaktadır.

CEVAP VER