İslamda Toplumsal Görevler


Cemiyet fertlerinin hayatını gözetmek: hiç kimsenin hayatına haksız yere tecavüz edilemez.

İslam nazarında bir insanı haksız yere öldüren, bütün insanları öldürmüş gibi olmaktadır.

Fertlerin hürriyetini gözetmek: Yüce Allah tüm insanları hür olarak yaratmıştır.

Hiçbir kimse meşru bir sebep olmaksızın başkalarını esir edemez.

Fertlerin vicdanlarını gözetmek: vicdan ilahi bir kuvvettir.

Bu tamamen ruhun bir özelliğidir.

Kötü şekilde davranan kişinin iyi bir vicdanı olduğu söylenemez.

İnsanlar birbirlerini iyilikle uyararak düzeltmeye çalışmalıdır.

Fertlerin ilmi görüşlerini gözetmek: İslamda başkalarının fikrine ve ilmi görüşlerine tecavüz edilmesi caiz değildir.

Herhangi bir fikir ve ilmin doğru olup olmadığına yine ilmi şekilde müdahale edilmelidir.

Fertlerin namus ve şerefini gözetmek: İslam dininde herkesin namus ve şerefi saldırılardan korunmuştur.

Bu türden bir saldırı ağır cezayı gerektirmektedir.

Kesinlikle haram bir davranıştır.

Fertlerin mülkiyet haklarını gözetmek: İslamda herhangi kimsenin mülkiyet hakkına, mülküne ve tasarruf hakkına tecavüz etmek haramdır.

Herkesin kazancı kendine aittir.

Herkese karşı tatlı dilli ve güler yüzlü olmak: bir Müslüman daima güler yüzlü olmalıdır.

Hiç kimseyi asık suratla karşılamamalıdır.

Dargınlığa hemen son vermek: Müslümanlar arasında bir dargınlık olursa hemen barışırlar.

En fazla 3 gün sonra sarılıp barışırlar.

Dostları arkalarından savunma: Müslüman birisi gerektiği zamanda din kardeşlerini ve dostlarını savunmalı, onlar üzerinde oluşan yanlış fikirleri gidermelidir.

Düşkünlere ve çocuklara şefkat ve merhamet göstermek, yaşlılara hürmette bulunmak: en önemli örneği ana ve babaya pek ziyade hürmet etmektir.

Hayırsever olmak ve yardım etmek: Müslümanlar herkes için hayır ister ve yardımda bulunmaktan haz duyar.

Kendisi için hayırlı görüp istediği bir şeyi, başkaları içinde istemeyen kimse İslam muaşeretinin temiz esaslarını gözetmemiş olur.


CEVAP VER