Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerlerden dolayı iş yerinden ayrılırken işveren tarafından, iş kanunu gereğince işçiye vermiş olduğu bir tazminat şeklidir. Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. Kıdem Tazminatı Hangi Şartlarda Alınır?  
  • İşçi, kendi isteği ile işten ayrılmadıysa,
  • İşçi, işveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlarda bulunmamışsa,
  • İşçi, vatani görevi dolayısıyla işten ayrılıyorsa,
  • İşçi, evlendiği tarihten bir yıl içerisinde işi bırakıyorsa,
  • İşçinin vefat durumunda hak sahipleri veya yasal varisleri kıdem tazminatını almaya hak kazanır,
  • İşçi, emekliliğe hak kazanır yada emeklilik için gerekli prim gün sayısı ile sigortalılık süresini doldurursa,
    Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?
    Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?
Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır? İşçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devam ettiği güne kadar olan süre hesaplanır. Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para (yol parası,yemek parası,ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, iş bitimi (fesih) tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile ödenir. Kıdem tazminatınızı Kıdem Tazminatı Hesaplama Web Sitesi adresinden hesaplayabilirsiniz. Giydirilmiş Brüt Ücret Nedir? Giydirilmiş brüt ücret ücret, İşçiye verilen aylık brüt maaş, ikramiye, prim, yol, yemek, yakacak vb. gibi maddi olanakların eklenmesiyle elde edilen aylık brüt toplam gelirdir. 2014 Yılında Uygulanan Kıdem Tazminatı Tavanı Nedir? Kıdem tazminatında hesaplanabilecek bir maaşın bir tavanı vardır. Bu tavan her sene devlet tarafından belirlenir. 2014 yılı için kıdem tazminatı tavanı 3.448,22 TL' dir.

CEVAP VER