Kişisel Gelişimde Televizyon ve Bilgisayarın Rolü


Kişisel gelişim insanın doğumundan ölümüne kadar devam eden bir süreçtir.

Biyolojik gelişim belirli bir süreçte tamamlanır fakat kişilik gelişimi yaşam boyu devam eder.

Kişilik gelişiminde etkili birçok faktör mevcuttur.

Temel yapıyı aile oluşturmaktadır.

Çocuklukta başlayan bu süreç; çevre ve yaşam koşulları ile şekillenmeye devam eder.

Kişisel gelişimde diğer etkileyici etmenler arasında televizyon ve bilgisayar da yer alır.

Yaşadığımız çağda teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bilgiye erişim oldukça kolay hale geldi.

Televizyon ve bilgisayarların kişisel gelişimimize katkısı tercih ettiğimiz konular ya da programlarla bağlantılıdır.

Televizyon hemen hemen her evde yaygın olarak izlenen bir aygıt.

Maalesef günümüz programlarına baktığımızda oldukça seçici olmamız gerektiğini anlayabiliriz.

Özellikle çocuklarımız için programları kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde seçip izletmeliyiz.

Şiddet içeren, ahlaki bakımdan kötü örnek olabilecek programlar kontrolümüz dışında ekranlarda görünmekte.

Sonuçta neyi izleyeceğimizi ya da izleteceğimizi biz seçerek kişisel gelişimi olumlu etkileyecek programları tercih edebiliriz.

Bilgisayar ise, çocukların dahi aktif olarak, hatta bağımlılık derecesinde kullandıkları teknolojik bir alet.

Sınırsız bir bilgi ağı içeren bilgisayar, adeta dünyayı evinize getiriyor.

Bu nedenle bilgisayar kullanırken kontrollü olmak, ruhsal ve kişisel bozukluklara sebep olabilecek sitelerden uzak durmak faydalı olacaktır.

Kişisel gelişime yarar sağlayacak uzmanların çalışmalarını içeren bilgilere bir tıkla ulaşabilirsiniz.

Gelişim yaşam boyu devam etmekte olan bir süreç...

Kişisel gelişimi olumlu yönden devam ettirmek, yeniliklere açık olmak, hayatınızı kolaylaştıracağı gibi yaşamınızı da anlamlandıracaktır.

Bunun için yapmanız gereken elinizdeki tüm imkanlardan faydalanmak.

Televizyon ve bilgisayar en etkili araçlar olacaktır.

Tercih sizin...


CEVAP VER