Perşembe, Aralık 8, 2016

Dil Nedir, Ana Dil Neye Denir

Dil öğrenilen değil; kuşaktan kuşağa aktarılan bir sistemdir. Dilin temelini ses oluşturur. Bu sebeple de dil, doğal olarak öncelikle sözlü anlatım aracıdır. Her dil...

Bursa Ulu Cami’nin Tarihi ve Gizemi Nedir

Bursa Ulu cami günümüzde hem Bursalıların hem de yerli yabancı binlerce turistin ziyaret ve ibadet ettiği kutsal mekanlar arasında bulunmaktadır. 1396 ile 1400 yılları arasında yapıldığı...

Tarihi Türk Hamamları ve Özellikleri

Hamamın kullanılmasının ilk defa M.Ö 5. yy‘da Atina’da olduğu söylenmektedir. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesiyle birçok hamam yapılır ve hamam kültürü yaygınlaşır. Daha sonraları Türk hamamı...

Diplomatik Dil ve Özellikleri

Diplomatik dili anlayabilmek için öncelikle bağlantılı olduğu diplomasi sözcüğünün ne anlama geldiğini öğrenmekte fayda var. Diplomasi: politikanın devletler arasındaki ilişkiler ile alakalı bir...

Bilinmeyen Yönleriyle Çerkez Sürgünü

Irk, cinsiyet, din farkı olmadan sürgün hayatı yaşayan herkesin A’dan Z’ye yaşamış olduğu hikayeler birbirine paralellik göstermektedir.Çerkez sürgünü ise bilinmeyenlerle dolu olan bir sürgün...Sürgüne neden...

Türk İşaret Dilinin Tarihçesi

Her ülkenin kendine has bir işaret dili bulunmaktadır. Temel unsurlar birbirine benzemekle birlikte bazı ifadeler ülkelere göre farklılık gösterebilmektedir. Türk işaret dilinin Osmanlı dönemine kadar uzandığı...

Mihrimah Sultan Kimdir

Kanun­i Sultan Süleyman, eşi Hürrem Sultandan Mehmed, Mihrimah ve Selim isminde 3 tane çocuk dünyaya getirdi.Mihrimah Sultan, Kanun­i Sultan Süleyman olarak bilinen Osmanlı Devleti padişahı, 1. Süleyman’ın...

Oğuz Kağan Kimdir

Oğuz Han, Türk ve Altay mitolojisinde Türklerin atası olarak bilinmektedir. Annesi Ay Kağan, babası Kara Han’dır. Oğuz Kağan Destanının başkahramanıdır.Destanda olaylar onun etrafında gerçekleşmektedir. Bazı...

Osmanlı Tarihindeki İlkler

Osmanlı Devleti padişahlığı görevini üstlenen ilk hükümdar Osman Beydir.Osmanlı Devletinde ilk defa Osmanlı Devletinin parası padişah Osman Beyin emri ile basılmıştır.Osmanlı Devletinde ilk kez düzenli...

Tarihten Geleceğe Türk Dili ve Edebiyatı

7 ve 10. yüzyıllar arasında yazıldığı tahmin edilen Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kafkasya, Bulgaristan, Macaristan ve Polonya’da bulunan Göktürk alfabesi ile yazılmış sayıları 100'ü bulan...

Ağız Nedir, Anadolu Ağzından Örnekler

Ağzı oluşturan farklılıklar bölgesel farklılıklarla meydana geldiği gibi, meslek ve öğrenim farklılıkları da ağzı oluşturan unsurlardandır. Genellikle ağız ile şive birbirleriyle sıklıkla karıştırılmaktadır. Fakat ağız, şive...

Malazgirt Savaşının Sonuçları

Malazgirt Savaşının Sonuçları:Malazgirt Savaşı, 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci hükümdarı Alparslan (Ebu Şüca Muhammed Alp Arslan bin Davud Çağrı) ile Bizans İmparatoru...

Dilin Bir Millet Hakkındaki Yeri ve Önemi

Dil, bir milleti millet yapan en önemli unsurların başında gelir. Bir millet; geçmişinden gelen kültürel, tarihi, sanatsal, toplumsal gelişimlerini dil sayesinde kazanır ve geliştirir. Tarihe dönüp...

Kavimler Göçünün Nedenleri ve Sonuçları

Kavimler Göçü; 380-800 yılları arasında doğuda bulunan kavimlerin Avrupa’ya başlattıkları göç hareketine verilen addır. Dünya tarihinin değişmesine ve Avrupa’nın yeniden şekillenmesine neden olmuştur. Bu büyük göç...

Hiyeroglif Yazısı Nasıl Okunur

Yazıcılar, mürekkep ve fırça kullanarak papirus denen sazlardan yapılmış özel bir çeşit kağıda yazı yazarlardı. Ayrıca ostraka olarak bilinen kırık çömlek parçalarının üzerine de...

Fransız İhtilali Nasıl Olmuştur

Fransız İhtilalinin nedenleri;Dışa bağlı sebepleri; İngiliz- Fransız koloni ve sömürge rekabetidir.Yedi yıl savaşlarından sonra yıkıma uğrayan Fransa ayaklanmıştır. Fransız ihtilalinin iç sebepleri ise; milletin sınıflara...

Kavimler Göcü Nasıl Gerçekleşmiştir

Kavimler Göçü ilk dönem ve ikinci dönem olarak ayrılmaktadır. İlk dönem kavimler göçü; Roma İmparatorluğu ve Barbarlar arasında yoğun sınır değişikliklerini kapsar. İlk gelen göçmenler:...