Adi Ortaklık Sözleşmesi

Yayınlanma Tarihi: 11 Ağustos 2015 Ekleyen: Sinem M.Tüzel kişiliklere sahip olmayan, basit bir şirket şeklidir.

Ortaklığın oluşturulabilmesi için bazı prosedürler gereklidir.

Açılış işlemleri:

 • 2 adet ikametgah
 • 2 adet noter onaylı nüfus cüzdanı sureti
 • 2 adet imza beyannamesi
 • Kişiler arasında yapılan adi ortaklık sözleşmesi
 • İlgili vergi dairesine verilen 3 adet dilekçe

Bu sözleşmenin ne şekilde yapılacağı ve geçerli olacağı Türk Borçlar Kanununda açıkça yer almaktadır.

Adi ortaklık sözleşmesi 10 maddeden oluşur.

 1. İlk adım olarak sözleşmenin birinci maddesinde adı geçen ortaklar arasında adi bir şirket kurulduğuna dair gerekli olan açıklama yer almalıdır.
 2. Ortak olan kişilerin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adresi ve ne kadar hisseye sahip oldukları belirtilmelidir.
 3. Kurulacak olan şirketin tam adı ve açık adresi belirtilir.
 4. Şirketin ne amaç için kurulduğu ve konusu net olarak yazılmalıdır. Sözleşmenin süresi belirtilir. Beyan olmalıdır.
 5. Şirketin kaç TL sermayesi olduğu ve bu sermayeyi oluşturan menkul-gayrimenkuller ve diğer olası varlıklar maddeler halinde yazılmalıdır.
 6. Şirketin yönetim kurulunu oluşturacak olan kişi sayısı, ad soyadları ve şirket temsilcisinin imzası bulunmalıdır.
 7. Kar dağılımının, yıl sonu bilançosuna göre kar dağılımının şirket ortaklarının hisse paylarına uygun olarak yapılacağı belirtilir.
 8. Şirketin tasfiyesinin, sadece oy birliği olması durumunda tasfiye kararı alınabileceği belirtilir.
 9. Yasal hükümlerin uygulanması sözleşmenin şartlarındandır. Buna dayanarak şirkette çıkacak olası bir anlaşmazlık karşısında hangi mahkemenin ya da ilgili kuruluşun yetkili olacağı beyan edilir.
 10. Sözleşmenin en son kısmına ortakların ad, soy ad ve imzalarının ilave edilmesi ile sözleşme tamamlanmış olur.

17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...