Cenaze Namazı Nasıl Kılınır

Yıkanıp hazırlanan Müslüman bir ölü, ön tarafa konarak onun namazı kılınmak üzere Müslümanların abdest almaları ve kıbleye yönelmiş bulunmaları farz-ı kifayedir. İmam ölünün göğüs hizasında durur. Cemaat hiç olmazsa üç saf bağlar.


Cenazeye karşı ve kıbleye yönelik saf bağlanır.

Cenaze namazının şartı niyettir.

Bu niyetle ölünün kadın veya erkek, kız çocuk veya oğlan olduğu tayin edilir.

İmam olan zat, Allah-u Teala’nın rızası için, hazır olan cenaze namazını kılmaya ve o cenaze için dua etmeye niyetlenerek namazı başlar.

Cenaze namazının rükünleri kıyam ile tekbirdir.

Sünnetleri de hamd ve sena etmek, salhat ve selam getirmek hem ölüye hem de diğer Müslümanlara dua etmekten ibarettir.

İmam tekbir alarak ellerini bağlar.

Cemaatte içinden ve sessizce tekbir alarak ellerini bağlar.

Bu tekbir bir bakıma rükündür ve bir bakıma da şarttır.

Bu tekbirin arkasından hem imam hem de cemaat sübhaneke'yi okurlar bitiminde ve celle senaüke cümlesini eklerler.

Ardından imam ellerini kaldırmadan açıktan tekbir alır. 

Tekbirin ardından herkes içinden “ Allahümme salli ve Allahümme barik “ dualarını okur.

Sonrasında tekrar Allahüekber diyerek tekbir alınır.

Tekbirin ardından ölen kişi ve diğer müminler için dua edilir.

3. tekbirden sonra; cenaze namazı duası erkekler için: 

"Allâhümmağfir lihayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve gâibinâ ve kebîrinâ ve sağîrinâ ve zekerinâ ve ünsânâ. Allâhümme men ahyeytehû minnâ feahyihî alel islâmi ve men teveffeytehû minnâ feteveffehû alel îmâni ve hussa hâzelmeyyite  birravhi verrâhati verrahmeti velmağfireti verrıdvân. Allâhümme in kâne muhsinen fezid fî ihsânihî ve in kâne müsîen fetecâvez anhü ve lakkıhil' emne velbüşrâ velkerâmete vezzülfâ birahmetike yâ erhamerrâhimîn."

Cenaze kadın ise: dua hussadan sonra “ hazihil – meyyite bi’r rahvi ve’r rahati ve’l mağfireti ve’r Rıdvan. Allahümme in kanet muhsineten fe zid fi ihsaniha ve in kanet müsieten fe tecavez anha ve lakkiiha’l  emne “olarak değiştirilir. 

Cenaze namazının anlamı:

Allâh'ım! Bizim dirilerimizi, ölülerimizi, hâzır ve gâib olanlarımızı, büyüklerimizi ve küçüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı afv ü mağfiret buyur.

Yâ Rabb! Bizden yaşattıklarını İslâm üzere yaşat.

Bizden öldürdüklerini iman üzere öldür.

Bilhassa bu ölüyü kolaylığa, rahatlığa, mağfirete, rızâna erdir. 

Yâ Rabb! Eğer bu ölü, muhsin ise ihsanını artır; ve eğer yaramaz bulunmuş ise affet.

Kendisine emniyet, beşâret, kerâmet ve kurbaniyet nasib buyur, rahmetinle, ey erhamerrâhimîn."

Ölen kişi çocuk ise: “ve men teveffeytehü minna fe teveffehü ale-l  iman”  yerine “Allahümme’c alhü lena feratan, Allahümme’c alhü lena ecren ve zuhran, Allahümme’c alhü lena şafi’an  müşeffe ‘an “ diye dua edilir.

Duadan sonra; Allahüekber denilip tekbir alınır, önce sağa sonra sola imam yüksek sesle, cemaatse alçak sesle selam verir.

Bu şekilde cenaze namazı kılınmış olur.

Cenaze namazında öteden beri nakledilen duaları bilmeyenler, bildikleri başka bir duayı da okuyabilirler. 

Cenaze namazına başladıktan sonra gelip cemaate katılan kimse hemen tekbir alır ve noksan kalan tekbirleri de dua okumaksızın birbiri ardına alır.

Böylece cenze musalladan kaldırılmadan tekbirlerini tamamlayıp selam verir.

Şiddetli yağmur gibi bir özür bulunmadıkça cenazeyi cami içine alarak namazını orada kılmak tenzihen mekruhtur.

Cenaze namazını kabristanda kılmak da mekruhtur.

Namazı kılınmayarak gömülen ve üzerine toprak atılmış bulunan bir cenazenin, henüz dağılmamış olduğuna dair kuvvetli bir kanaat varsa, ölünün hakkını ödemek için kabri üzerine namaz kılınır.


Bir yorum bırakın


·