Dershane Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ülkemizde çocukların eğitim hayatı boyunca pek çok sınava girmek zorunda kalması ve sınav sistemlerinin sürekli değişmesi dershanelere duyulan ihtiyacı artırmıştır. Veliler çocuklarının sınavlarda başarıyı yakalaması için dershane seçimi yaparken belirli kriterleri dikkate almalıdır. Dershaneler sınavlarda dereceye girmiş öğrencileri, erken kayıt avantajı gibi argümanlarla kendi reklamlarını yapar. Ancak dikkate alınmasını gerekenler bu reklamlar değildir.


Dershane seçerken dikkat edilmesi gerekenler:

Kurumsallaşmış olması:

 • Dershanenin kurumsallaşmış olması, eğitimciler tarafından yönetilmesi ve kadrosunun çok sık değişmiyor olması önemlidir.
 • Eğitim kökenli bir yönetici sürekli değişen sınav sistemine öğrencileri ve müfredatı kolayca adapte ederek, ilave kaynaklar ve farklı öğretme teknikleriyle eğitimi destekleyecektir.

Eğitimdeki kadro:

 • Dershane seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken konuların başında eğitim kadrosunun niteliği gelir.
 • Öğretmenlerin mesleğini ve öğrencilerini seven, öğrencilerin farklı öğrenme yollarının olduğunu dikkate alarak çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerini uygulayabilen karakterde olması önemlidir.
 • Eğitimde zaman kavramının olmadığının bilincinde olması ve öğrencileriyle sürekli iletişim halinde olabilecek kadar fedakar olması gerekir.
 • Böyle bir kadroya sahip olan dershanelerin başarı oranı yüksek olacaktır.

Doküman ve ek kaynak desteği:

 • Dershanelerin konu anlatımlı kitap, test, cep kitapçığı gibi öğrencinin eğitimine destek sağlayacak dokümanları sağlaması gerekir.

Rehberlik hizmetleri:

 • Rehberlik birimi, öğrenciyi seçimleri, sınav sistemi, çalışma yöntemleri gibi konularda bilgilendirmesi açısından önemli bir birimdir.
 • Dershanede rehberlik hizmeti alınabilecek bir birimin bulunması gerekir.

Aile ile dershanenin işbirliği:

 • Eğitim kurumunun aile ile işbirliği içinde olması, öğrencinin eğitimindeki gelişme ya da eksiklerin değerlendirilmesi açısından son derece önemlidir.
 • Bu anlayışın olmaması başarıyı düşürür.

Ölçme- değerlendirme:

 • Eğitim süreci boyunca öğrencinin seviyesinin belirli aralıklarla ölçülmesi önemlidir.
 • Hazırlandığı sınava yönelik denklik taşıyan sınavların uygulanması, öğrenilen konunun tekrarına yönelik test ve çalışmalar öğrencinin başarısının takip edilmesi açısından önemlidir.
 • Sayısal verilerle durumun profesyonel olarak değerlendirildiği bir dershane olması gereklidir.

Fiziksel koşullar: 

 • Dershanenin fiziki koşulları öğrenmeyi etkileyeceğinden, tercih yapılırken bunların değerlendirilmesinde de fayda vardır.
 • Ayrıca öğrencinin başarılı bir eğitim hayatı olan arkadaşlarının gittiği dershaneleri seçmek gerekir.
 • Dershanenin etüt gibi ortak etkinlik ve çalışma programlarından da verimli bir şekilde faydalanılabilir.Bir yorum bırakın


·