Fransız İhtilali Nasıl Olmuştur

Yayınlanma Tarihi: 24 Mart 2015 Ekleyen: Esin Büşra BekçeFransız İhtilalinin nedenleri;

 • Dışa bağlı sebepleri; İngiliz- Fransız koloni ve sömürge rekabetidir.
 • Yedi yıl savaşlarından sonra yıkıma uğrayan Fransa ayaklanmıştır. 
 • Fransız ihtilalinin iç sebepleri ise; milletin sınıflara ayrılması ve sınıflar arasında büyük farklar olmasıdır.
 • Ayrıca kilisenin ve din adamlarının dini konular yerine kendi çıkar ve haklarını gözeten maddi durumları göz önünde tutarak farklı yollara girmesi olmuştur.
 • Ortaçağ Avrupası'nda Hristiyanlığın " engizisyon " zulmünün şiddetle estiği dönemde Osmanlı hükümranlığı altında yaşayan müslim - gayri müslim bütün tebada barış ve sükunet vardı.
 • İslamiyet'in gelişmesinin, yayılmasının reaksiyonu olarak; başta papazlar olmak üzere Kral ve derebeyleri, zedelenen menfaatlerini kurtarmak için haçlı seferleri tertip ederek 1.000.000'dan fazla dindaşlarının ölümüne sebep oldular.
 • Bu kinleri, 1453'te İstanbul'un Fatih Sultan Mehmed Han tarafından fethi ile doruk noktaya ulaştı.
 • Avrupa'da Hristiyan ahali, asker olarak Doğu'ya yaptıkları seferlerinde Müslümanları ve idarecilerini yakından tanıdılar.
 • Osmanlı'da halkın, hükümdarın elinde bir esir olmadığını; halkın devlete, devletin de halka karşı görev ve sorumlulukları olduğunu anladılar.
 • Hele de ayrı dinlere tanına ibadet, sanat ve ticaret serbestileri, Hristiyan halk arasında sevgi ve dostluk fikirleri yerleştirdi.
 • Artık Papa ve Krallar, Haçlı ordusu toplayamıyorlar, donanmalar kuramıyorlardı.
 • Fransız ihtilalinin öncesinde, 1700'lü yıllarda Avrupa'da halk, yoksul, güçsüz; buna karşılık krallar, kiliseler, zengin ve güçlüydü.
 • Bu dengesizlik, 1789'daki ihtilalle patlama noktasına geldi.


Fransız İhtilalinin sonuçları;

 • Yıkılmaz diye düşünülen, hatta egemenlik hakkını Tanrı'dan aldığı iddia edilen mutlak krallıkların yıkılabileceği ortaya çıktı.
 • Yunan şehir devletlerinde, gelişmiş şekli İngiltere ve ABD'de görülen demokrasi, Kıta Avrupası'nda da gelişmeye başladı ve Batı medeniyetinin vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi.
 • Egemenliğin halka ait olduğu kabul edildi.
 • Milliyetçilik ilkesi, siyasi bir karakter kazanarak, çok uluslu devletlerin parçalanmasında etkili oldu.
 • Eşitlik, özgürlük ve adalet ilkeleri yaygınlaşmaya başladı.
 • Şahsi güçlere, zekaya ve girişim yeteneğine ortam hazırladı.
 • Fransız İhtilali, sonuçları bakımından evrensel olduğundan Yeniçağ'ın sonu, Yakınçağ'ın başlangıcı kabul edildi.
 • Dağınık halde bulunan milletler, siyasi birliklerini kurmaya başladılar.
 • İnsan Hakları Bildirisi, Fransızlar tarafından dünya çapında bir bildiriye dönüştürüldü.
 • Fransız İhtilali'nin yaydığı fikirlere karşı İhtilal Savaşları ( 1792-1815 ) başladı.
 • Önce Fransa ile Avusturya ve Prusya arasında başlayan bu savaşlara İngiltere ve Rusya'da katıldılar.
 • Savaşlar Napolyon'un yenilgisiyle sonuçlandı.
 • Viyana Kongresi ile Avrupa'nın siyasi durumu yeniden düzenlenmiştir (1815).

17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...