Hacet Namazı Nasıl Kılınır

Hacet Namazı bir haksızlığa uğrandığında, bir eşya kaybolduğunda, merak edilen bir kimseden haber alınmadığında bu namaz kılınıp dua edilebilir. Eğer geniş zamana yayılan bir dert veya arzu varsa; yatsı veya teheccüt namazından sonra hacet namazı kılınır. Bilhassa ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılardan ve İslam aleminin maruz kaldığı mağlubiyet ve zilletten kurtulması, hak ve hakikatin dünyaya hakim olması için kılınacak hacet namazlarının ise 40 gün veya daha fazla bir süreye yayılması gerekir.

Hacet duası;

Allahümmeinnîes'elüketevfîkaehli'l-hüdâ ve a'mâleehli'l-yakîni ve münâsahateehli't-tevbeti ve azme ehli's-sabri ve ciddeehli'l-haşyeti ve talebe ehli'r-rağbeti ve teabbüdeehli'l-verâi ve irfâneehli'l-ilmi hattâehâfük. Allahümmeinnîes'elükemehâfetentahcizünî an ma'siyetikehattâa'melebi-tâatike amelen estehikkubihirıdâke ve hattâünasıhakebi't-tevbetihavfen minke ve hattâuhlisaleke'n-nasihate hubben leke ve hattâetevekkelealeykefi'l-ümûri ve husnezanninbik. SübhâneHâlikı'n-nûr.

Hacet Duası Meali;

Allah'ım! Senden hidâyet ehlinin başarısını, yakın ehlinin amellerini, tevbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, korku ehlinin ciddiyetini, senin rızana rağbet gösterenlerin talebini, takva ehlinin ibadetini, ilim ehlinin irfanını isterim ki, senden hakkıyla korkayım. Allah'ım! Senden öyle bir korku isterim ki, o beni sana isyandan men'etsin, ta ki sana itaat ile öyle amel edeyim ki onunla senin rızana ereyim, senden korkarak samimiyetle sana döneyim, sırf senin sevgini kazanmak için halis nasihat edeyim, her işte sana güvenip sana dayanayım sana güzel zan besleyeyim... Nurun yaratıcısı olan Allah, her türlü nekais ve kusurlardan münezzehtir.

Hacet Namazı Kılınışı;

1. Rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Ayetel Kürsi

2. Rekatta: Fatiha + İhlas + Felak + Nas

Rekatin sonunda : Ettehiyyâtü

3. Rekatta: Subhaneke + Fatiha + İhlas + Felak + Nas

4. Rekatta: Fatiha + İhlas + Felak + Nas  duaları okunur.Bir yorum bırakın


·