İstifa Dilekçesi Nasıl Yazılır

Yayınlanma Tarihi: 7 Nisan 2015 Ekleyen: Berivan Altürkİstifa mektubunuzun basit ve kısa olmasına özen göstermelisiniz.

İşe başladığınız tarihi, çalıştığınız pozisyonun adını, istifanızı bildirdiğiniz tarihi belirtmeniz gereklidir.

İstifa dilekçesi, genellikle el yazısı ile istifa gerekçesine kısaca değinerek işverene, İnsan Kaynakları birimine hitaben yazılır.

İstifa dilekçesinin, çalışanın kendi rızası ile yazıldığı durumlarda “ iş yerinden ve işverenden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı işten ayrılıyorum. Tüm hak ve alacaklarımı aldım.” şeklinde açıklama yazılarak işveren İbra edilir.

Ancak bazı durumlarda ise çalışan istifaya zorlanır.

Bu tür istifalarda çalışan istifa dilekçesini yazdığı halde, haklı olduğunu düşünüyorsa konuyu mahkemeye taşıma hakkını kullanabilir.

İstifa etmek; işvereni tazminat ödeme yükümlülüğünden kurtarır.

Bu nedenle işveren sözlü istifa edilse bile yazılı olarak da istifa edildiğinin bildirilmesini istemektedir.

İşveren; sözlü olarak işi bıraktığını beyan ederek işten ayrılan işçiye, olaya şahit olan çalışanların da imzasını alarak, “ işçinin kendi isteğiyle işten ayrıldığını ” belirten tutanak düzenlemek durumunda kalır.

Eğer 6 aydan az süredir çalışıyorsanız, 2 hafta önceden; 6 ay ile 1.5 yıl arası çalıştıysanız 4 hafta önceden; 1.5 yıl ile 3 yıl arası çalıştıysanız 6 hafta önceden, 3 yıldan fazla çalıştıysanız da 8 hafta önceden istifa mektubunuzu vermeniz gerekir.

İstifanızı önceden, zamanında haber vermeniz iş ahlakı açısından oldukça önemlidir.

Hem işlerin düzenli olarak devam etmesi hem de yerinize başka birinin bulunması açısından bu süreç önemlidir.

İstifa Dilekçesi Nasıl Yazılır;

Tarih:____/___/_____

____________________________________________________________________’NE

____________________________________________________________ adresinde bulunan işyerinizde ___/___/_____ – ___/____/_____ tarihleri arasında çalışmış bulunmaktayım. Söz konusu çalışma sürem içerisinde doğan tüm kanuni ve akdi haklarımı aldım. İşyerinizden şahsi gerekçelerimle, kendi istek ve rızamla herhangi bir baskı olmadan ____/_____/20___tarihinde ayrılmak istiyorum. Gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.

İŞÇİNİN 

SSK No:

Adı ve Soyadı:

Adresi:

İmzası:

17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...