Kompozisyon ve Bölümleri

Farklı nesneleri, bölümleri ve ögeleri en iyi biçimde bir araya getirerek anlamlı bir bütün oluşturma demektir kompozisyon. Pek çok alanda kullanılır. En az 3 bölümden oluşur: Giriş, gelişme ve sonuç.


Giriş bölümü:

 • Giriş bölümünde konu ve konuya bakış açısı ifade edilir.
 • İlgi çekici ve kısa bir cümledir.
 • Genelde özele yazılmış paragraflardır.
 • Giriş cümlesi paragrafın ana düşüncesidir.
 • Bağlayıcı ögelerle başlamaz.

Gelişme bölümü:

 • Konuyu açıklayan bölümdür.
 • Benzerliklerden, karşıtlıklardan, örneklerden ve tanık göstermeden yararlanılır.
 • Tüme varım yöntemi kullanılır.

Sonuç bölümü:

 • Konunun bir yargıya bağlandığı, açıklandığı bölümdür.
 • Tüme varım yöntemi kullanılır.
 • Kısa bir biçimde kurulan cümlelerden oluşur.
 • Düşünce ve dil bakımından kendinden önceki paragrafa bağlıdır.Bir yorum bırakın


·