Müzikle Terapinin Amacı ve Kullanım Alanları

Yayınlanma Tarihi: 18 Eylül 2015 Ekleyen: Ozan Çiçek • Ülkemizde de bazı kurumlar tarafından kullanılmaya başlanılan bu yöntem, çocuklarda öğrenme zorluğu, hiperaktivite, otizm ve diğer zihinsel rahatsızlıkları tedavi etmekte kullanılmaktadır.
 • Yetişkinlerin ve özellikle çocukların ruhsal sağlıklarını korumalarını, kendini ifade etme yöntemlerini geliştirmelerini, estetik ve yaratıcı düşünme kapasitelerini artırmalarını, daha hızlı okuma ve yazma öğrenmelerini, stresin ve sıkıntının azalmasını sağlamaktır.

Orta Asya Türk Kültüründe Müzikle Tedavi:

 • Orta Asya’da kullanılan kopuz ve saz hastalıkları tedavi edici, iyi ruhları çağıran ve kötü ruhları kovan önemli ve kutsal bir çalgı olarak görülmektedir.
 • Aynı zamanda davullar da hastaları tedavi etmek için şamanlar tarafından kullanılmıştır.
 • Şamanların davul çalarak ruhları kontrolü altına aldığına, ölülere, iyi ve kötü ruhlara hükmettiğine ve onlarla irtibat kurarak hastalıkları iyileştirdiğine inanılıyordu.
 • Özbekistan’da da nazar değen insanları tedavi eden “ Kinne Yöyücü ”ler de hastalıkları tedavi etmek için şarkı söyleyerek ve dans ederek kişinin bedenini şeytandan ve kötü ruhlardan arındırmaya çalışmışlardır.

Selçuklu ve Osmanlılarda Müzikle Tedavi:

 • Türklerde ilk müzikle tedavi, Orta Asya’da baksı adı verilen şaman müzisyenler tarafından çeşitli hastalıkların tedavisi için kullanılmıştır.
 • İlk ciddi müzikle tedavi ise Osmanlı Devleti zamanında görülmeye başlanır.
 • Şam’daki Nurettin Hastanesinde İbni Sina, akıl hastalarını müzikle tedavi etmeye çalışmıştır.
 • İbni Sina’nın bu çalışmaları Osmanlı döneminde de devam etmiştir.
 • Osmanlı saray hekimi Musa Bin Hamun, diş hastalığı ve çocuk psikolojisi hastalıklarında müzikle tedavi yöntemlerini kullanmıştır. 
 • Özellikle de o zamanın Avrupasında akıl hastalarının yakılarak öldürülmesi göz önüne alındığında, Doğunun ilmi ve insanlığı bir kez daha batının önüne geçmiştir. 

Günümüzde Müzikle Tedavi:

 • Günümüzde hastane, klinik, bakımevi, okul, madde bağımlılığı merkezi gibi pek çok yerde uzmanlar tarafından müzikle tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.
 • Müziğin kan basıncı, solunum ritmi, solunum kalitesi gibi fizyolojik unsurlara olumlu etki yaptığı da bilinmektedir.

17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...