Organik Ürün Tüketmenin İnsan Sağlığına Faydaları

Yayınlanma Tarihi: 19 Ekim 2015 Ekleyen: Kader ÜnlüOrganik tarım; üretimde kimyasal girdi kullanılmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir.

Organik ürün; üretim, depolama, işleme ve paketleme aşamalarında hiçbir katkı maddesi ya da kimyasal girdi kullanılmayan ve tüm bu safhalarda bağımsız kontrol firmaları tarafından denetlenerek sertifikalandırılmış ürünlerdir.

Organik tarımın desteklenmesi ve neden organik ürün tüketmeliyiz:

  • Organik tarım ile toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden çevre, bitki, insan ve hayvan sağlığını korumak amaçlanır. 
  • Hasada yakın zamanda ilaçlanmadan ötürü
  • Toprak erozyonunun önlenmesi
  • Su kalitesinin korunması
  • Enerji tasarrufu
  • Tarımda sürdürülebilirliğin arttırılması
  • Kimyasalların insan üzerindeki etkilerin azaltılması
  • Biyoçeşitliliğin artması
  • Gıda güvenilirliği, GDO’suz yaşam
  • Lezzetli ve nitelikli ürünlerin eldesi

Tüm bunlar organik tarıma yönelişin ve organik ürün tüketiminin artmasının başlıca nedenleridir. 

Gelecekte temiz, yaşanabilir bir dünya kaygısı, yeni üretim biçimlerini, farklı alternatifleri gündeme getirecek kuşkusuz.

Bugün organik tarım ve organik ürün tüketimi bu kaygıların sonucunda ortaya çıkmıştır.

Çevreyi ve doğayı koruma bilinci arttıkça, gün geçtikçe daha fazla kabul gören üretimler sofralarımızda yerlerini alacak.


17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...