Rapor Nasıl Yazılır

Yayınlanma Tarihi: 20 Mart 2015 Ekleyen: Esin Büşra Bekçeİncelenmek istenen bir sorun; doğru, kesin, güvenilir bilgi gerektiren bir iş hakkında, onu soruşturmakla görevlendirilen kişinin yaptığı " araştırma, inceleme " sonucunu belli kurallara göre yazdığı yazı, rapor türüne girer.

Rapor genelde " yazılı " olur, ancak " sözlü " olarak da bir makama, kurula sunulabilir.

Raporun bir makama yazılı olarak sunulması, " dilekçe " yazmak biçiminde olmalıdır.

Sözlü olarak raporun sunulmasında ise, sunulan kişiye ya da kurula " hitap cümlesi " ile söze başlanır. 

Raporda bulunması gerekenler;

Kapak: Başlık ve ödevi hazırlayanla ilgili bilgiler içerir.

İçindekiler: Ödevin içindeki ana ve alt başlıkların listesidir.

Giriş: Bir iki paragrafla konunun tanıtıldığı bölümdür

Gelişme:

  • Konunun açıklandığı, örneklendiği, kanıtlandığı, konuların tartışılıp çözümlendiği bölümdür.
  • Ödevin / raporun en uzun kısmıdır.
  • Konuyla ilgili her türlü resim, çizim, grafik burada sunulur.

Sonuç: Gelişme bölümünde işlenen konu, bu bölümde sonuca bağlanır.

Bibliyografya: Ödev / rapor hazırlanırken kullanılan kaynaklar burada listelenir.

Ekler: Yapılan çalışmayı destekleyen, fakat daha önceki bölümlerde verilemeyen bilgiler bu bölümde yer alır.

Raporun yazılmasına geçmeden önce, zaman ve uygun fiziki şartların hazırlanması ve raporun muhatabına uygun bir ifade tarzının tayini gerekir.

Genel olarak raporun yazılmasında kısa ifadeler ve bilinen kelimeler kullanmak, özel deyimlerden ve soyut kavramlardan imkan ölçüsünde kaçınmak, fikirleri daha anlaşılır hale getirecektir.

  • Konunun uzmanı olmak.
  • Raporun konusunu iyi kavramış olmak.
  • Konuyla ilgili kaynakları taramak.
  • Kaynaklardan elde edilen malzemeyi etkili, çarpıcı, inandırıcı ve doyurucu nitelikte hazırlamak.
  • Objektif davranmak rapor yazım aşamasında önemlidir.

17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...