Spor Kulübü Nasıl Kurulur

Sporun gerekliliğinden dolayı spor kulüpleri kurulmuştur. Spor müsabakaları hazırlık ve eğitim çalışmalarında bulunmak için teşkilata tescilini yaptırmış tüzel kişiliğe sahip, spor federasyonu veya il müdürlükleri faaliyetlerine katılan kuruluşlara spor kulübü denir. Bu kulüplerin amaçları; her türlü yardım ve denetim şartları hususlarını düzenlemektir.


İlk olarak 5253 sayılı Dernekler Yasası ve Dernekler Yönetmeliğine uygun olarak Spor Kulübü Derneğini kurmak gerekir.

Bu derneği kurmak için en az 7 gerçek veya tüzel kişinin bir arada olması gerekir.

Bu tüzükte bazı hususların yerine getirilmesi gerekir:

 • Derneğin adı ve merkezi
 • Derneğin amacı ve faaliyet alanı
 • Derneğe üye olma veya üyelikten çıkmanın şartları ve gerekçeleri
 • Derneğin başka şubelerinin olup olmayacağı.
 • Genel kurulun ne şekilde toplanacağı ve toplanma zamanı
 • Genel kurulun yetki ve görevleri
 • Yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri
 • Üyelerinin giriş ve yıllık aidat tutarlarının belirlenmesi
 • Derneğin borçlanma şekilleri
 • Derneğin yapılacak iç denetim şekilleri
 • Tüzüğün ne durumda ve ne şekilde değiştirileceği
 • Dernek bir gün fesih olursa mal varlığının tasfiye şekliBir yorum bırakın


·