Zabıtaların Görev Tanımı

Yeryüzündeki tüm meslekler birilerine yarar sağlamak üzerine kurulmuştur. Hiçbir meslek boşuna icra edilmez ve her mesleğin kendi alanında gerek ürün gerekse hizmet sunması gerekmektedir. Kamu kurumlarına bakınca genel itibari ile halkın ve devletin yararı ön plandadır ve bu bağlamda kolluk kuvvetleri bulunur. Bunlardan biri de zabıtalardır. Hiç merak ettiniz mi zabıtaların tam olarak görev tanımını?


Zabıtaları çarşıda pazarda hemen her yerde görebilirsiniz.

Salahiyetleri çerçevesinde sorumlu  oldukları alanlar bulunuyor.

Bu alanlar dahilinde de görevlerini sürdürüyorlar.

İşte zabıtaların görev tanımları;

  1. Sokakta vergisiz ve kayıtsız çalışan seyyar satıcıların kazançları ne yazık ki legal olmayıp zabıtalarca bu engellenir. Yani sokak satıcıları için zabıtalar korkulan unsurlar arasındadır.
  2. Caddelerin kullanımını işgal eden unsurları ortadan kaldırırlar. Mesela mağaza önlerine izinsiz herhangi bir şey konulmaması gerekir. Zabıtalar bunları engeller ve gerekirse ceza keserek yaptırım uygular.
  3. Sokaklarda yardım dilenen dilenciler de zabıtaların görev kapsamındadır. Buna izin vermemek görevleri dahilindedir.
  4. Kimi iş yerlerinin denetlerler; özellikle ruhsatsız iş yerlerine izin vermemek ve kapatılması da görevleri arasındadır.
  5. Pazar yerlerinde çalışanları denetlerler, illegal çalışmaları önlerler ve izinsiz satış yapılmasına izin vermezler.
  6. Gecekondularla ilgilenmek de zabıtaların görevidir. Sonuçları bazen ağır da olsa bu tür yapılara izin vermezler ve gerekirse yıkmakla görevlidirler.
  7. Yeme içme ile alakalı işletmelerin temizlik kontrolünü de zabıtlar yapar ve sağlığa zarar verecek olan işletmeleri mühürlerler.
  8. Zabıtaların bir diğer görev konusu ise tüketici haklarına dair sorunların çözümüdür. Açılan işletmelerin konusuna göre hizmet verip vermedikleri ile de sorumludurlar.


Bir yorum bırakın


·