Akşam Namazı Nasıl Kılınır

Yayınlanma Tarihi: 1 Eylül 2016 Ekleyen: admin


Namaz İslamiyet’in 5 şartından birisidir. Hatta namaz için “dinin direği” denilir. Ruhsal bir arınma, Yaratıcı’yı tesbih etme ve ona teslim olmanın bir işareti olan namaz, hem bedenen hem de ruhen temizlik ve arınmayı sağlar. Allah’ı günde 5 kez belirli vakitlerde anan kişinin, günah işlemeye eli ve dili varmaz, hep doğru ve faydalı işler yapma yolunda kendini sorumlu hisseder. Mükemmel bir beden ve ruh disiplini olan namazın 5 vaktinden birisi olan akşam namazı nasıl kılınır, akşam namazı kılınışının diğer vakit namazlarından bir farkı var mıdır, akşam namazında hangi dualar okunur gözden geçirmekte fayda var.

İslam’ın en önemli şartlarından birisi olan namazda, temiz kıyafetler içinde olmak, namazı temiz yerde eda etmek, abdest almak ve namaza niyet ederek başlamak gerekir.

Gün sona ererken kılınan akşam namazında, diğer vakit namazlarından farklı olarak farz önce kılınır. Diğer vakit namazları sünnetle başlarken, sadece akşam namazı farzla başlar. 3 rekat olan akşam namazının farzı nasıl kılınır bir bakalım.

Akşam namazı kılınışı şöyledir:

 

AKŞAM NAMAZI FARZININ KILINIŞI

 

Birinci Rekat:

Niyet edilir. “Niyet ettim Allah rızası için akşam namazının 3 rekat farzını kılmaya, döndüm kıbleye” denilir, tekbir getirilir, yani “Allahu Ekber” denilir ve namaz başlanır.

Erkekler avuç içleri kıbleye dönük olacak şekilde, baş parmakları kulak memesine değdirerek tekbir alırken; kadınlar elleri çene hizasında tutarak avuç içleri kıbleye dönük olacak şekilde tekbir alır.

 

 • Eller bağlandıktan sonra Sübhaneke okunur
 • Eüzü Besmele çekilip Fatiha suresi okunur
 • Ardından herhangi bir namaz suresi daha okunur
 • Allahü Ekber denilip rükuya gidilir
 • Rükuda 3 kez “Sübhane Rabbiye’l- Azim”denilir
 • Doğrulurken “Semi Allahü li-men hamideh” denilir
 • Tam doğrulunca da “Allahümme Rabbena leke’l hamd” yahut sadece "Rabbenâ leke'l hamd" denilir
 • Yeniden Allahü Ekber denilip secdeye gidilir
 • Secdede üç kez "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir
 • Allahü Ekber diyerek doğrulup yeniden Allahü Ekber diyip secdeye gidilir
 • Secdede tekrar üç kez "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ dendikten sonra Allahu Ekber denilerek ikinci rekat için ayağa kalkılır

 

 

İkinci Rekat:

 

 • Eller bağlanır ayakta Besmele çekip Fatiha suresi okunur ve Amin denir.
 • Ardından herhangi bir namaz suresi okunur ve “Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir.
 • Rükuda üç kez "Sübhâne Râbbiye'l-Azim” dendikten sonra doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh"
 • Tam doğrulunca da "Rabbenâ leke'l hamd" denir
 • Allahü Ekber denilip secdeye gidilir
 • Secdede üç defa "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.
 • “Allahü Ekber” denilip oturulur
 • Yeniden “Allahü Ekber” denilip secdeye varılır
 • Secdede yine üç kez "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir ve Allahu Ekber denilip oturur vaziyette iken Tahiyyat suresi okunur.
 • Bu aşamada da ikinci rekat tamamlanmış olur.

 

 

Üçüncü Rekat:

 

 • Tahiyyat suresi okunduktan sonra “Allahu Ekber” denilip ayağa kalkılır.
 • Eller bağlanır Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur ve Amin denilir.
 • “Allahu Ekber” denilip rükûya gidilir
 • Rükûda üç kez "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denilir
 • Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh"
 • Tam doğrulunca da "Rabbenâ leke'l hamd" denilir
 • “Allahu Ekber” denilip secdeye gidilir
 • Secdede üç kez "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ” denilir
 • “Allahu Ekber” denilip doğrularak oturulur
 • Yeniden “Allahu Ekber” denilip secdeye gidilir ve üç kez "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ denilir
 • Allahu Ekber diyip Ettehiyyâtü , Allâhumme salli , Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur.
 • Dualar bitince baş önce sağ omza çevrilerek "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah", ardından sol omza çevrilip yine "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir.

 

Üç rekatlık akşam namazı farzı böylece tamamlanmış olur.

 

 

AKŞAM NAMAZI SÜNNETİNİN KILINIŞI

 

Akşam namazının sünneti 2 rekattır ve farzdaki gibi kılınır. 

Önce niyet edilir. "Niyet ettim Allah rızası için akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya, döndüm kıbleye” denilip tekbir getirerek “Allahu Ekber” denilir ve namaza başlanır.

 

 

 • Eller bağlandıktan sonra Sübhaneye okunur
 • Eûzü Besmele çekilip Fatiha suresi okunur ve Amin denilir.
 • Ardından bir namaz suresi daha okunur ve Allahu Ekber denilip rükûya eğilinir.
 • Rükûda üç kez "Sübhâne Râbbiye'l-Azim” dendikten sonra doğrulurken  "Semi Allahu li-men hamideh" denir.
 • Tam doğrulunca "Rabbenâ leke'l hamd"denilir ve tekbir getirip secdeye gidilir
 • Secdede üç kez "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denilir
 • Allahu Ekber denilip doğrulduktan sonra yeniden Allahu Ekber denilip secdeye gidilir.
 • Secdede tekrar "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denilir ve Allahu Ekber denilerek ayağa kalkılır ve ikinci rekat başlar.
 • Ayakta Besmele çekilip Fatiha okunur “Amin” denilir.
 • Bir namaz suresi daha okunur
 • "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir.
 • Rükuda üç defa "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denilir
 • Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca "Rabbenâ leke'l hamd" denilir
 • Allahu Ekber denilip secdeye gidilir.
 • Secdede üçkez "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ denilir.
 • Allahu Ekber denilip doğrularak oturur vaziyete gelinir.
 • Tekrar Allahu Ekber denilip yeniden secdeye varılır.
 • Yine üç kezSübhâne rabbiyel-a 'lâ denilerek Tahiyyata oturulur.
 • Oturduktan sonra Ettehiyyâtü , Allâhumme salli , Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur.

 

Dualar bitince baş önce sağ omza çevrilerek "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah”, sonra da sol omza çevrilerek yine "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah” denilerek selam verilir ve böylece akşam namazının iki rekatlık sünneti de tamamlanmış olur.

Akşam namazı kılınışı üç rekatlık farzı ve iki rekatlık sünneti ile bu şekildedir.

 

 

AKŞAM NAMAZI DUALARI

Akşam namazı duaları diğer vakit namazlarınkinden farklı değildir.

Sübhaneke, Fatiha, Ettehiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena Atina duaları vakit namazlarında kılınan temel dualardır.

 

Sübhaneke Duası:

Okunuşu:

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (vecelle senâük)* ve lâ ilâhe ğayrük.

(vecelle senâük)* bölümü sadece cenaze namazlarında (ve teâlâ ceddük'ten sonra) eklenerek okunur.

Manası:

Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.

 

Fatiha Suresi: 

Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim Mâliki yevmiddin İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în İhdinessırâtel müstakîm Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Manası:

“Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü’nün sahibi olan Allah’a mahsustur. Allahım. Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir. “

 

Ettehiyyatü Duası:

Okunuşu:

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

Manası:

“Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler Allâh-ü Te'âlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun. Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir ve yine şahâdet ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve Rasûlüdür”

 

Allahümme Salli Duası:

Okunuşu:

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Manası:

“Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.”

 

Allahümme Barik Duası:

Okunuşu:

Allâhümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Manası:

“Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.”

 

Rabbena Atina Duası:

Okunuşu:

Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Manası:

“Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey Rabb'im, merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle muamele eyle.”

 

 

Akşam namazı sırasın da okunacak dualar

Sübhaneke

 

Okunuşu:

Sübhanekellahümme ve bi hamdik ve tebarekesmük ve teala ceddük ve la ilahe ğayrük.

Anlamı:

Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.

Fatiha

Okunuşu:

Elhamdü lillahi rabbil’alemin. Errahmanir’rahim. Maliki yevmiddin. İyyake na’budü ve iyyake neste’ın, İhdinessıratel müstakim. Sıratellezıne en’amte aleyhim ğayrilmağdubi aleyhim ve leddallın.

Anlamı:

Hamd, alemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü’nün sahibi olan Allah’a mahsustur. (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir. "

 

Ettehiyatü duası

Okunuşu:

Elhamdü lillahi rabbil’alemin. Errahmanir’rahim. Maliki yevmiddin. İyyake na’budü ve iyyake neste’ın, İhdinessıratel müstakim. Sıratellezıne en’amte aleyhim ğayrilmağdubi aleyhim ve leddallın.

Anlamı:

Hamd, alemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü’nün sahibi olan Allah’a mahsustur. (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir. "

 

Rabbena atina

Okunuşu:

Rabbena atina fid’dünya haseneten ve fil’ahireti haseneten ve kına azabennar. Birahmetike ya Erhamerrahimı Rabbenağfirlı ve li-valideyye ve lil-Mü’minîne yevme yekumü’l hisab.

Anlamı:

Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.

Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.

17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...