18 Haziran 2024
Yaşam

Amortisman Nasıl Hesaplanır

Amortisman duran varlıklara uygulanır.

Bu amortismanlara kaydedilecek olan malların muhasebe kayıtlarında sürekli aktifte kayıt edilmesi gerekir.

Aktife kaydedilen varlıklar her zaman için belli bir ölçüleri geçtikleri taktirde amortismana tabi olarak değerlendirilirler.

Kaydedilen maddi duran varlıklar da ekonomik değeri bir yıldan fazla olan ömür boyu gider olarak kayıt edilen değerlerdir.

Amortismana tabi olan varlıklar:

  • İşletmede bir yıldan fazla kullanılabilir olmalı.
  • Yıpranma ve aşınma yoluyla değer kaybedebilir olmaları
  • Değerleme gününde envantere dahil edilmeli.
  • İktisadi değeri 680 liranın üzerinde olmalı.

Amortisman Nasıl Hesaplanır:

İşletmeler vergi kanununa göre, ekonomik ve teknik yönlerden normal veya azalan bakiyeler yönteminden birini seçerek yaparlar.

Normal amortisman hesaplama; bu yönteme göre amortisman tutarı, maddi duran varlığın tutarına sabit bir amortisman tutarı uygulanmaktadır.

Azalan bakiyeler yöntemiyle hesaplama; normal amortisman değerinin 2 katı alınır.

Ancak bu oran % 50’yi geçemez.

Amortisman oranı net değer üzerinden hesaplanır.

Varlığın tutarından ayrılmış birikmiş amortismanlar çıkarılır.

Son sene ise tutarın tamamı amortisman olarak yazılır.

Maddi duran varlık bedellerinin kullanılabilecekleri zaman dilimi içerisindeki hesaben yok edilmelerini sağlamak amacıyla kullanılan hesaptır.

Yani pasif karakterli bir hesaptır.

Her zaman öngörülen süre makineler kullanılmasa bile, hesaplar muhasebeleştirilirken, amortisman değeri hesaplanarak deftere geçirilir.

Aslında amortisman giderleri dikkate alınıp hesaplandığında, tasarruf etmenin ortaya koyduğu önemi görebiliyoruz.

Bu konu üzerinden de tasarrufun ne kadar önemli olduğunu ve tasarrufu hayat tarzı yapmamız gerektiğini anlıyoruz.

Duran varlıkların maliyetlerinin birbirini takip eden yıllara aktarılması için belirli amortisman yöntemleri bulunmaktadır.

Bu yöntemlerden belli başlı olarak kullanılanlar şunlardır;

  • Eşit Oranda Amortisman Yöntemi
  • Azalan Kalanlar Yöntemi

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video