25 Temmuz 2024
Kültür ve Sanat

Batı Edebiyatı ve Akımları

Şimdi bu akımları kısaca inceleyeceğiz. 

Klasisizm: Kuralcılık olarak bilinir.

17. yüzyılda Fransa’da Boilleau tarafından çıkmıştır.

Konudan ziyade konunun işlenişi daha önemlidir.

Erdem ve ahlakı öven bu edebiyat biçimi, olabildiğince sade ve doğal bir dili savunur.

Ana türleri komedi ve trajedidir.

Önemli Temsilcileri: Descartes, Pascal, La Fontaine

Romantizm: Bir diğer adı Çoşumculuktur.

Almanya’da Klasisizme tepki olarak doğmuştur.

Konuları dine dayanan bu akım, süslü ve renkli bir anlatımdan yanadır. 

Yazarlar iyi karakterlerin safında yer almıştır.

Toplum için sanat anlayışını savunmuşlardır.

Önemli temsilcileri: Puşkin, Goethe, Voltaire, Victor Hugo

Realizm: Bir diğer adı Gerçekçiliktir.

19. yüzyılda romantizme tepki olarak doğmuştur.

Eserlerinde olağanüstü hiçbir olaya yer verilmemiştir.

Sanat için sanat anlayışını savunmuşlardır.

Gözlem ve belgeler, realizm akımı için olmazsa olmazdır. 

Önemli temsilcileri: Dostoyevski, Tolstoy, Gorki, Gogol

Natüralizm: Bir diğer adı Doğalcılıktır.

19. yüzyılda Realizm’in gerçeklik için yeterli olmadığını savunarak ortaya çıkmıştır.

Natüralizmin ana temasında, savunulan bir tez, öne sürülen bir fikir vardır.

Onlar da Realizm gibi sanat için sanat anlayışını savunmuşlardır.

Genelde hayatın çirkin, zor, kasvetli taraflarını göstermişlerdir.

Önemli temsilcileri: Emile Zola, Henrik Ibsen, J. Steinbeck 

Sembolizm: Realizme ve realizmin şiirdeki yansıması olan Parnasizme tepki olarak doğmuştur.

Sembolistlere göre gerçeği olduğu gibi anlamak ve anlatmak imkansızdır. 

Herkesin gerçeği, kişiye göre değişir ve mutlak gerçek diye bir şey yoktur.

İzlenimler, fikirler sembollerle anlatılır.

Tamamen kapalı bir anlatım mevcuttur.

Önemli temsilcileri: Rimbaud, Baudelaire, Mallerme.

Ekspresyonizm: Bir diğer adı Dışavurumculuktur.

Önemli temsilcileri arasında dünya edebiyatında adını sıkça duyduğumuz Kafka vardır. 

Fütürizm: Bir diğer adı Gelecekçiliktir.

Mevcut bütün sanat biçimlerini yok saymışlardır.

Bu açıdan yine bir Batı akımı olan Dadaizmle ortak paydadırlar.

Önemli temsilcileri arasında Mayakovski ve Nazım Hikmet vardır. 

Sürrealizm:

Bir diğer adı Gerçeküstücülüktür.

Gerçeğin olduğu gibi ele alınmaması gerektiğini, bilinçaltına inilmesinin şartını ileri sürmüşlerdir.

Bu bağlamda Freud’un psikanaliz yöntemlerini temel almışlardır.

Önemli temsilcileri: Louis Aragon, Andre Breton

Bunların dışında Sezgicilik, Egzistansiyalizm, Dadaizm, Kübizm ve Parnasizm de Batı edebiyatında akım olarak doğmuş ve dünyaya yayılmış akımlar olarak sıralanabilir.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video