19 Temmuz 2024
Yaşam

Brüt ve Net Kar Marjı

Net kar marjı: vergi sonrasında kar/net satışlar=net kar/net satışlar formülünden de anlaşılacağı üzere bu iki oranın aynı anda değerlendirilmesi işletme hakkında teferruatlı bilgi edinmemizi sağlamaktadır.

Satışlara oranla gider tutarlarının artması ve vergi oranlarında oluşan artışlar kar marjının düşmesine sebep olur.

Brüt karın artması için en verimli yol, üretim maliyetlerini düşürmektir. 

Diğer bir seçenek ise; daha düşük maliyetli ham madde sağlanabilecek bir tedarikçi firma bulmak olabilir.

Bu tedarikçi firmanın kaliteli ham madde sunması ve zamanında ulaştırması gibi şartları iyice araştırmak gerekmektedir.

Doğru orantıda ise brüt kar marjında yaşanacak düşüş satışlardaki maliyetlerin artması anlamına gelmektedir.

Yapılan yatırımların sermayeye göre karlılığı, yatırım veri oranının ölçümü ile mümkündür.

Şayet satışlar fazla düşerse, işletmenin ayakta kalmasını sağlayacak miktarda brüt kar sağlanmamış olur.

Net kar/toplam varlıklar=(net kar/net satışlar)x(net satış/ortalama toplam varlıklar

Bu formüle göre her satıştan sağlanan kar oranı işyerinin genel karlılığını arttırmak demektir. 

Yatırım verim oranı; işletmenin karlılık durumunu bir bütün olarak değerlendirerek ölçmektedir.

Yatırılmış olan toplam sermaye için; satın alma maliyetleri ve net yatırım değerleri kullanılmaktadır. 

Karlılığın bulunması için net dönem karı tutarı yerine net nakit akışları alınmalıdır. 

Satışlar – Satılan ticari mallar maliyeti=Brüt kar 

Brüt karı anlayabilmek için değişken ve sabit giderler arasındaki farkı tam olarak anlamak gerekmektedir.

Değişken maliyet üretilen ürün miktarlarıyla değişen ve ürün üretmenin net sonucudur.

Değişken Maliyetler:

 • Ham madde
 • İşçilik
 • Paketleme
 • İşletme süpervizör maaşları
 • Gereken ekstra sevkiyatlar
 • İhtiyaç halinde depo maliyetleri
 • Üretimde kullanılan ekipmanların masrafları
 • Makineler

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video