15 Temmuz 2024
İlişkiler

Çatışmanın Nedenleri Nelerdir

Çatışma; en az iki taraf arasında, değer, fikir, inanç, ilgi, algı kültürel faktörler, sosyal roller, ihtiyaçlar, iletişim becerileri yönünden farklılıklar olduğu durumlarda yaşanabilen, gerilim engellenme, rekabet, değişiklik ve müdahaleler sonucunda yaşanan durumlardır. 

Yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak her zaman karşımıza çıkan çatışmalar, her zaman yaşanabilir. 

Genel kanaatin aksine çatışmalar her zaman olumsuz olarak algılanmaz. 

Yapıcı bir şekilde çözümlenen çatışmalar, kişiler arası ilişkilerin olduğundan daha sağlam bir şekilde gelişmesine yardımcı olabilir. 

Peki, çatışmanın nedenleri nelerdir?

Çatışmaların en temel nedenlerinin başında karşılanmayan temel psikolojik gereksinimler gelir. 

İnsanlarsa güç elde etme, ait olma, özgürlük ve eğlenme olmak üzere dört psikolojik gereksim vardır. 

İnsanlar hayatta kalma ve canlı varlığını sürdürme isteğinden kaynaklanan bu gereksinimleri karşılama girişimleri engellenirse, kişiler arasında çatışmaların yaşanması kaçınılmazdır. 

Çatışmanın diğer bir nedeni de sınırlı kaynakların paylaşımıdır. 

Sınırlı kaynakların paylaşımındaki anlaşmazlıklar çatışmaya neden olur.

Karşılanmayan temel gereksinimler, sınırlı kaynakların paylaşımıyla ilgili çatışmaların merkezini oluşturur. 

Bu kaynakların paylaşımı konusunda rekabetçi bir tutum yerine işbirliği yaparak, kaynakların arttırılmaya çalışılması, tarafların birbirlerinin çıkarlarını gözeterek çözüm üretmesini sağlar. 

Diğer bir neden de, farklı değerlere sahip olmaktır.

Her insan inançları, öncelikleri ve ilkeleri konusunda farklı değerlere sahiptir. 

Sahip olunan değerler, farklı istekleri de beraberinde getirir.

Buna bağlı olarak değerlerdeki bu farklılıklar çatışmalara yol açar. 

Farklı değerlerden kaynaklanan çatışmaların çözümü oldukça güçtür. 

Çünkü; insanlarda kendi benimsedikleri değerleri, diğer insanlara karşı koruma ve değiştirme konusunda direnç gösterme eğilimi vardır. 

Eğer kişiler değer ve inançları konusundaki farklılıklarına rağmen birbirlerini kabul ederlerse çatışmaların çözümü daha kolay olabilir.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video