14 Temmuz 2024
Yaşam

Dil Nedir, Ana Dil Neye Denir

Dil öğrenilen değil; kuşaktan kuşağa aktarılan bir sistemdir.

Dilin temelini ses oluşturur.

Bu sebeple de dil, doğal olarak öncelikle sözlü anlatım aracıdır.

Her dil ait olduğu toplumun tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeterliliktedir.

Bu sebeple dil, zamanın ve koşulların değişimine kolaylıkla uyum sağlar.

Dillerde ilkel dil veya gelişmiş dil ayrımı yapılmaz.

Sadece bazı diller karışıkken bazı diller ise basittir.

Gramer bakımından basit ya da karmaşık bütün diller bugün itibarıyla üretilen en ileri teknoloji araçlarından daha çok gelişmişlerdir.

Mesela şimdiye kadar kendiliğinden en basit cümleyi üretebilen bir makine yapılamamıştır.

Yeryüzünün tarihi ve modern bütün dilleri çok gelişmiş sistemlerdir diyebiliriz.

Dil aynı zamanda değişken bir yapıya sahiptir.

Zamana, coğrafyaya ve toplumsal katmanlara bağlı olarak değişir.

Kimi değişkeler kaybolurken kimi yeni değişkeler ortaya çıkar.

Cinsiyet, yaş grupları ve mesleklere bağlı olarak diller değişip farklılaşır.

Dil, toplumsal bir olgu olarak da karşımıza çıkar.

Mesela Egeli birisi ile Karadenizli birisi aynı kentte yaşamalarına rağmen dili farklı biçimlerde kullanabilirler.

Bugün yeryüzünde konuşulan bütün dillerin kökenlerinin en eski dönemlere uzandığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Kısaca anadil kavramından da bahsetmekte yarar var.

İnsanların doğuştan itibaren yakınındakilerden öğrendiği ve geliştirdiği dildir anadil.

Aynı zamanda genellikle annesi ve bebekliğinden beri birlikte olduğu kişilerle etkileşim aracılığıyla edindiği dile de ana dil denir.

Ana dil; bir dilin veya dil ailesinin tarihi gelişim sürecinde kavramsal olarak var olduğu düşünülen en eski şeklidir.

Mesela ilk Türkçe bütün Türk dillerinin anasıdır, yeryüzündeki bütün diller ait oldukları kültürün değerlerini tarihin bilinmeyen dönemlerinden bugüne taşımışlardır.

Dil sadece duygu ve düşüncelerimizin aktarılmasında rol almaz.

Aynı zamanda duygu ve düşüncelerimizin şekillendirilmesinde de rol alan önemli bir araçtır.

Kısaca özetleyecek olursak dil, insanlığın ilk çağlarından günümüze kadar gelişip farklılaşarak gelmiş olan en etkili iletişim aracıdır.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video